Upojni bunari u vodosnabdevanju – Zoran D. Milašinović

Autor: Zoran D. Milašinović
Broj stranica: 150
Godina izdanja: 2004.
Vrsta uveza: tvrdi
Dimenzije stranica: B5
Jezik: srpski

282,00 kn

Opis

Ova monografija pokriva jedan izuzetno aktuelan aspekt problema vodosnabdevanja. U pogledu izbora izvorišta u budućnosti, uopšteno se predviđa intenziviranje korišćenja podzemdnih voda iz intergranularnih sredina, naročito onih izvorišta koja omogućavaju bolje uslove zaštite od zagađivanja.

Uz izuzetno značajan rast potrošnje vode za različite namene, mnoga od tih izvorišta vrlo brzo će doći na granicu svojih prirodno obnovljivih rezervi, kada će tehnika veštačkog prihranjivanja tih podzemnih izdani iskazati svoju potpunu opravdanost i značaj.
Monografija u potpunosti pokriva problematiku vešatčkog prihranjivanja podzemnih izdani pomoću upojnih bunara, uz vanredno detaljan prikaz teoretskih i eksperimentalnih rezultata proučavanja svih procesa koji prate problem veštačkog prihranjivanja podzemnih izdani pomoću upojnih bunara u toku njihove eksploatacije.
Posebn doprinos autora ogleda se u prikazu sopstvenih teorijskih , laboratorijskih i terenskih istraživanja problematike kolmiranja upojnih bunara tokom eksploatacije, koji su vrlo vešto inkorporirani u rezultte istraživanja iste problematike od strane respektabilnih istraživača širom sveta.

Iz sadržaja:
ULOGA I ZNAČAJ VEŠTAČKOG PRIHRANJIVANJA
PRIHRANJIVANJE AKVIFERA UPOJNIM BUNARIMA
Konstrukcija upojnih bunara
Kolmacija upojnih bunara
Zticaj kolmacija na kapacitet upojnih bunara
Regeneracija upojnih bunara
KVALITET VODE ZA PRIHRANJIVANJE

Izvori vode za prihranjvianje
Predtretman vode za prihranjivanje
Testiranje upojne vode
MATEMATIČKO MODELIRANJE RPOCESA KOLMACIJE

Procesi kolmacije u granularnim filterima
Matematički modeli na bazi makrospkopskog pristupa
Matematički modeli na batzi mikroskopskog pristupa
Stohastički matemtički modeli
Matematički modeli kolmacije na membranskim filterima
ZAŠTITA UPOJNIH BUNARA

Uopšteno o ideji zaštite
Uslovi i kriterijumi
Bunarska kolona i filterski zasip
Filter od geotekstila