Uvod u Python – Bill Lubanovic

autor: Bill Lubanovic
broj stranica: 480
godina izdanja: 2015.
vrsta uveza: meki uvez
dimenzije knjige širina i visina: 16,8 cm i 23,5 cm
jezik: srpski, latinica

270,00 kn

Opis

Uvod u Python – Moderno računarstvo u jednostavnim paketima

Uvod u Python je lak za razumevanje i zabavan za čitanje i idealan za programere početnike kao i za one kojima je to novi jezik. Autor Bill Lubanovic vas vodi od osnova do složenijih i raznovrsnijih tema, kako bi vam objasnio koncepte u Python-u 3. Vežbe na kraju poglavlja vam pomažu da provežbate naučeno.

Steći ćete odličnu osnovu za rad u ovom jeziku, uključujući i najbolje praktične teh­nike za testiranje, uklanjanje grešaka, ponovno korišćenje koda, i ostale savete za programiranje. Ova knjiga vam takođe pokazuje i kako se Python koristi u aplika­cijama za poslovanje, nauku i umetnost uz korišćenje raznih Python alata i paketa otvorenog koda.

Naučite jednostavne tipove podataka, kao i osnovne matematičke i tekstualne operacije
Koristite tehnike za rad sa podacima uz Python-ove ugrađene strukture podataka.
Istražite strukturu Python-ovog koda uz module i pakete.
Uronite u objekte, klase, i ostale objektno-orijentisane mogućnosti
Ispitajte skladište počev od običnih fajlova pa do relacionih i NoSQL baza podataka
Koristite Python da napravite web klijente, servere, API i servise
Upravljajte sistemskim zadacima kao što su programi, procesi i niti
Upoznajte se sa osnovama paralelnog i mrežnog programiranja

Odaberi državu / Chose Country