Hlađenje i klimatizacija – Orest Fabris

Autor: Orest Fabris
Izdanje: 2023.
Format: A5
Stranica: 544
Jezik: hrvatski
Pismo: latinica

 

7,670.25 din

Opis

O KNJIZI
Ova knjiga (udžbenik) namijenjena je studentima diplomskih i poslijediplomskih studija strojarskih i sličnih fakulteta,
ali i mladim inženjerima koji se tom problematikom počinju praktično baviti. U knjizi su dane najbitnije termodinamičke
osnove i objašnjene su pojave, procesi i zakoni koji se pojavljuju u tehnici hlađenja i klimatizacije. Posebna je pozornost
poklonjena praktičnim i specifičnim rješenjima i uz njih su dane odgovarajuće jednadžbe, izrazi i brojčani podaci. Knjiga
obuhvaća i najnovije promjene vezane uz problematiku zaštite ozonskog sloja, racionalno korištenje energije i neka posve nova dostignuća i očekivane promjene u budućnosti. Na kraju je knjiga dopunjena većim brojem riješenih zadataka i
prilozima u obliku tablica, dijagrama i sl.
1. UVOD
2. PRIMJENE
3. TOPLINSKA IZOLACIJA
4. DOBITCI I GUBITCI TOPLINE
5. RASHLADNI CIKLUSI
6. RADNE TVARI
7. KOMPRESORI
8. IZMJENJIVAČI TOPLINE
9. PRIGUŠNI VENTILI I EKSPANZIJSKI
UREĐAJI
10. CJEVOVODI I POMOĆNA OPREMA
11. SLAGANJE RADNIH ZNAČAJKI
12. PRIMJERI RASHLADNIH UREĐAJA I
POSTROJENJA
13. DIZALICE TOPLINE
14. APSORPCIJSKI RASHLADNI
UREĐAJI
15. OSNOVE KRIOGENE TEHNIKE
16. ZADACI – PRIMJERI
17. PRILOZI (TABLICE I DIJAGRAMI)