Atlas transrektalne ultrazvučne dijagnostike karcinoma prostate – Harun Hodžić, Slaviša Đuričić, Mustafa Bazardžanović

autor: Harun Hodžić, Slaviša Đuričić, Mustafa Bazardžanović
broj stranica:
godina izdanja: 2022
vrsta uveza:
jezik: srpski, latinica

3,150.00 din

Opis

Ova knjiga pruža detaljan, kvalitetan i celovit uvid u dijagnostičku metodu transrektalnog ultrazvučnog pregleda prostate.

Autori su na jasan i slikovit način sveobuhvatno predstavili jednu aktuelnu urološku temu koja na takav način u našoj literaturi nije do sada prezentovana.

Autori ovog rukopisa su uložili mnogo vremena i truda da jedan ovako dubiozan problem kakav je međuzavisnost ultrazvučne dijagnostike i kliničke prakse sistematizuju i osavremene na zadovoljstvo budućih čitalaca i da ga, na krajnje jasan i pregledan način, približe čitaocima.

Odaberi državu / Chose Country