Fundiranje I – Zoran Bonić

autor: Zoran Bonić
broj stranica: 274
godina izdanja: 2022.
vrsta uveza: tvrdi
jezik: srpski, latinica

1,575.00 din

Opis

Ovaj udžbenik je nastao u prvom redu, kao rezultat uočenog nedostatka novije udžbeničke literature u oblasti temeljenja objekata.

U udžbeniku su obrađene oblasti proračuna i izgradnje plitkih i dubokih temelja, kao i zaštite temeljnih jama, dok će preostali deo gradiva iz oblasti fundiranja koji se pre svega bavi problematikom različtih vrsta potpornih konstrukcija biti obrađen u udžbeniku Fundiranje II.

Sadržaj obrađenog gradiva usaglašen je sa Evrokodom 1 (Dejstva na konstrukcije), Evrokodom 2 ( Proračun betonskih konstrukcija) i Evrokodom 7 (Geotehnički proračuni). Međutim, jedan deo gradiva iz oblasti fundiranja još uvek nije obrađen u Evrokodu 7 (konkretno, problematika dubokih masivnih temelja, tako da je ova materija sagledana prema opštim teorijskim principima i prethodno važećem Pravilniku o tehničkim normativima za temeljenje gradjevinskih objekata (iz 1990).

Na kraju, u Prilozima su dati svi potrebni dijagrami nomogrami i tabele neophodni za reševanje zadataka , ali takođe mogu poslužiti i pri rešavanju problema iz prakse.

Sadržaj knjige je usaglašen sa nastavnim programom iz predmeta Fundiranje Gradjevinsko arhitktonskog fakulteta u Nišu, Kao i fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Ali usaglašena je sa programima i an drugim fakultetima u zemlji i regionu gde se izučava građevinska struka. Ovo štivo može korisno poslužiti i građevinskim inžinjerima pri rešavanju različitih praktičnih problema iz oblasti fundiranja i geotehničkog inženjertva uopšte.

Iz sadržaja:

OSNOVNE POSTAVKE PROJEKTOVANJA TEMELJA

Uvod
Potrebne podloge za projektovanje temelja
Izbor dubine fundiranja
Osnovne vrste temelja i njihove tehničko-ekonomske karakteristike
Izgradnja temelja u uslovima prisustva podzemne vode
Oštećenja objekta usled neadekvatog fundiranja
II PLITKI TEMELJI

Uvod
Dimenzionisanje temelja samaca
Trakasti temelji ispod zidova
Temeljni nosači (kontragrede)
OSIGURANJE TEMELJNIH JAMA
Uvod

Temeljne jame bez osiguraja bokova
Zaštita bokova temeljnih jama pomoću priboja
Podgrade temeljnih jama sa više redova oslanjanja
Granična stanja priboja prema Evrokodu 7
TEMELJI NA ŠIPOVIMA

Uvod
Temelji na šipovima
Osnovne vrste šipova
Proračun temelja na šipovima
DUBOKI MASIVNI TEMELJI

Uvod
Duboki masivni temelji
Duboki temelji koji se grade pod zaštitoom omotača (buanri i sanduci)
Proračun dubokih masivnih temelja
OJAČANJE TEMELJA I TEMELJNOG TLA

Uvod
Ojačanje temelja
Ojačanje temeljnog tla

Odaberi državu / Chose Country