GRAĐEVINSKI MATERIJALI 1.- zbirka rešenih ispitnih zadataka – Aleksandar Savić, Aleksandar Radević i Marina Aškrabić

autor: Aleksandar Savić, Aleksandar Radević, Marina Aškrabić
broj stranica: 267
godina izdanja: 2021.
vrsta uveza: meki uvez
jezik: srpski, latinica

1,890.00 din

Opis

GRAĐEVINSKI MATERIJALI 1.- zbirka rešenih ispitnih zadataka – Aleksandar Savić, Aleksandar Radević i Marina Aškrabić

Iz predgovora:

Prema aktuelnom studijskom programu Građevinarstvo osnovne akademske studije predmet Građevinski materijali 1. predviđen je u letnjem semestru prve godine studija na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa fondom časova 2+2.
Sama pozicija predmeta u okviru studijskog programa podrazumeva ambiciju da kandidat već u ranoj fazi svog formiranja u profil inženjera građevinarstva ovlada fenomenološkim pristupom u istraživanju, ispitivanju i karakterizaciji širokog spektra građevinskih materijala, bez obzira na svoje opredeljenje i dalje formiranje kroz odgovarajuće Module.

Gradivo izlagano u toku ovog jednosemestralnog kursa na predavanjima, detaljno obrazloženo pratećim programom laboratorijskih vežbi, već tradicionalno je potpomognuto problemima u formi računskih zadataka i primera, koji imaju za cilj da kompletiraju pedagoški pristup baznoj tematici. Zbirka pred čitaocem predstavlja doprinos tom segmentu nastave, s obzirom na to da sadrži izbor rešenih ispitnih zadataka iz perioda od 2005. do 2022. godine. Zbog praktičnog karaktera izložene problematike, autori ovu Zbirku preporučuju kao pomoć ne samo u savladavanju gradiva predmeta, već i kao svojevrsni vodič i podsetnik o aspektima primene građevinskih materijala izloženih u okviru predmeta Građevinski materijali 1.
Sledstveno, u izvesnoj meri Zbirka može biti od koristi stručnjacima građevinske prakse i ostalima koji se susreću sa ispitivanjima građevinskih materijala u širem smislu.

Ova zbirka rešenih ispitnih zadataka sastoji se od sledećih šest poglavlja:

• Termotehnika,
• Građevinski kamen,
• Građevinska keramika,
• Agregat,
• Mineralna veziva,
• Malteri.