Hidromašinska oprema – Bogdan Ristić

Autor: Bogdan Ristić
Broj stranica: 248
Godina izdanja: 1996.
Vrsta uveza: meki
Dimenzije stranica: B5
Jezik: srpski

945.00 din

Opis

U ovoj knjizi sistematski se razmatra hidromašinska oprema sa aspekta projektovanja, izrade i eksploatacije tj. U radnim uslovima. Knjga je namenjena inženjersko tehničkim kadrovima koji se bave ovomproblematikom u usplovima projektovanje i izgradnje. Knjigu mogu koristiti i student mašinskog i grdjevinskog fakutleta koji ovu materiju slušaju u raznim specijalističkim predmetima.

Iz sadržaja:

HIDROENERGETSKI SISTEMI
Hidroelektrane
Pumpne stanice
HIDROMAŠINSKA OPREMA
Klasifikacija hidromašinske opreme
Osnovni raspored hidromašinske opreme
Vodozahvati
Rešetke i njihovo održavanje
Organi za zatvaranje hidrotehničkih objekata
Organi za zatvaranje cevovoda pod pritiskom
CEVOVODI POD PRITISKOM
Šema položaja i vrsta cevovoda
Proračun cevovoda pod pritiskom
Mehanički proračun otvorenog cevovoda pod pritiskom
Izbor ekeonomskog prečnika cevovoda
ZAŠTITA CEVOVODA POD PRITISKOM OD HIDRAULIČKOG UDARA
VAZDUŠNI VENTILI
SINHRONI VENTILI
MERNA OPREMA
Merenje bruto pada
Merenje protoka