Hirurgija jetre sa operativnim tehnikama – Kirurgija jetre sa operativnim tehnikama – Aleksandar Karamarković

autor: Aleksandar Karamarković
broj stranica: 638
godina izdanja: 2023.
vrsta uveza: tvrdi uvez
jezik: srpski, latinica

10,500.00 din

Opis

Hirurgija jetre sa operativnim tehnikama – Kirurgija jetre sa operativnim tehnikama – Aleksandar Karamarković

PREDGOVOR

Prošlo je deset godina od kako smo moj dragi učitelj i prijatelj Prof. Eldar M Gadžijev i ja zajednički objavili udžbenik “Resekciona hirurgija jetre”, koji je čini mi se obavio svoju zadatu misiju I postigao zapažen uspeh kod čitalaca. U protekloj dekadi, hirurgija jetre je doživela još veći zamah uz visoku bezbednost, zahvaljujući boljem razumevanju anatomije, unapredjenju savremenih tehnologija i značajnog multidisciplinarnog pristupa, u svim segmentima, a naročito u domenu laparoskopske, robotske, ekstenzivne i transplantacione hirurgije.
U nedostatku savremenog teksta koji sveobuhvatno obrađuje hiruršku patologiju jetre uz detaljan prikaz operativnih tehnika i zahvata na jetri, kako u našoj zemlji, tako I u regionu, ovakva knjiga dobija na značaju.

Nakon 25 godina aktivnog bavljenja HPB hirurgijom, a posebno hirurgijom jetre, dao sam sebi za pravo da priredim jedno ovakvo delo. U pomoć su mi pritekli moji dragi prijatelji, cenjene kolege, eksperti za bolesti jetre I hirurgiju jetre iz Beograda, regiona, Evrope I Azije, ali I moji mladi asistenti I saradnici sa Hirurške Klinike “Nikola Spasić” KBC Zvezdara u Beogradu, koji su omogućili realizaciju ovog zajedničkog projekta.
Neizmerno se zahvaljujem svima na velikoj podršci I saradnji. Nakon više od dve godine predanog rada, u prilici smo da Vam sa ponosom I adovoljstvom predstavimo naš rad koji je prihvaćen kao udžbenik Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu, za poslediplomsku nastavu.
Hirurgija jetre u poslednje vreme postaje sve aktuelnija za abdominalne, ali I za opšte hirurge. Ova vrsta hirurgije je danas na neki način emistifokovana neograničenim mogućnostima komunikacije I sticanjem znanja putem elektronskih medija, koja su na raspolaganju svima koje ova oblast zanima. U rukama veštih hirurga, koji imaju veliko iskustvo stečeno dovoljnim brojem uspešno obavljenih zahvata na jetri, hirurgija jetre postala je svakodnevna I sigurna.

Cilj ove knjige je da predstavi Hirurgiju jetre svim opštim I abdominalnim hirurzima, specijalizantima ovih grana, a posebno onima koji se bave atologijom jetre, kao I lekarima ostalih specijalnosti koji su uključeni u multidisciplinarno lečenje bolesti jetre.

U knjizi su dati savremena hirurška anatomija I anatomska hirurgija uz aktuelnu anatomsku terminologiju, kao I terminologiju resekcionih zahvata, zatim osnove funkcionalne I radiološke dijagnostike uz interventne radiološke procedure na jetri. Jasno I koncizno su dati temelji odlučivanja o vrsti operativnog lečenja, kao I detaljan prikaz raznovrsnih operativnih tehnika, uključujući resekcije jetre, laparoskopsku, robotsku hirurgiju, kao I transplantaciju jetre, uzimajući u obzir prirodu I lokalizaciju patološkog procesa, anatomske odnose I varijacije. Prikazane su komplikacije koje nastaju za vreme operativnog zahvata I u postoperativnom toku, principi postoperativnog zbrinjavanja pacijenata, kao I problemi reoperacija na jetri. Na neki način, ovaj udžbenik sveobuhvatno prezentuje sofisticiranu hirurgiju jetre, ali ne treba smetnuti sa uma da samo veliki broj I obim operativnih zahvata rezultiraju adekvatnim hirurškim iskustvom, koje garantuje vrhunsku I bezbednu hirurgiju jetre.
Na savremeni način, uz brojne originalne fotografije, skice, tabele I isticanje najvažnijih principa, ovaj udžbenik je, u stvari, priručnik hirurgu, u kome svako može brzo I lako da se snađe I dobije tražene informacije I znanja. Nadam se da će ovo delo ispuniti svoju misiju I da će pronaći put do onih koje ova hirurgija interesuje.