Klasično ASP.NET programiranje – Dragoljub Pilipović

autor: Dragoljub Pilipović
broj stranica: 532
godina izdanja: 2022.
vrsta uveza: meki
jezik: srpski, latinica

2,572.50 din

Opis

Dobro došli u svet klasičnog ASP.NET programiranja i hvala na ukazanom poverenju.

Ovo je još jedan naslov o veb programiranju. Razlika ove knjige u odnosu na druge slične je u tome što ona obrađuje jedan specifičan programski jezik i klasičnu platformu koja je postojana i dugo će se koristiti. Pojam „klasična” se ovde upotrebljava kao sinonim za: „izvrsna u svom polju” i kao „dugotrajna čija važnost ne prolazi”.

Klasično je vredno, jer koncepti ostaju i preživljavaju sve prepreke. Neka klasični ASP.NET bude za veb programiranje isto što je jezik C u svetu programiranja!

S a d r ž a j
Predgovor
0. Uvod
1. Klasično .NET okruženje
1.1 Zajedničko izvršno okruženje – CLR
1.2 Zajednička biblioteka klasa – CCL
1.3 Zajednički međujezik – CIL
1.4 Zajednički sistem tipova – CTS
1.5 Zajednička jezička specifikacija – CLS
1.6 Sklopovi
1.7 Izvršavanje .NET programa
1.8 Struktura upravljanog modula
2. ASP.NET i veb aplikacije
2.1 Osobine ASP.NETa
2.2 ASP.NET i HTTP .
2.3 Kompajliranje u ASP.NETu
2.4 Instaliranje u ASP.NETu
2.5 Veb aplikacije ………………………………………………………………………………………. 41
3. Arhitektura klasične ASP.NET stranice ……………………………………………………….. 45
3.1 Uloga veb servera ………………………………………………………………………………… 47
3.2 ASP stilovi programiranja …………………………………………………………………….. 56
3.3 Veb konfiguracija …………………………………………………………………………………. 62
4. Osnovni objekat Page ………………………………………………………………………………… 69
4.1 Životni ciklus ASPX veb stranice …………………………………………………………… 70
4.2 Događaji ASPX veb stranice ………………………………………………………………….. 72
4.3 Serverske kontrole ASPX stranice …………………………………………………………. 78
4.4 Fundamentalni objekti ASPX stranice …………………………………………………… 79
4.4.1 Page.Trace …………………………………………………………………………………….. 80
4.4.2 Page.Application ……………………………………………………………………………. 80
4.4.3 Page.Session ………………………………………………………………………………….. 80
4.4.4 Page.Context …………………………………………………………………………………. 80
4.4.5 Page.Server …………………………………………………………………………………… 82
4.4.6 Page.Request …………………………………………………………………………………. 84
4.4.7 Page.Response ………………………………………………………………………………. 87
5. Serverske kontrole ……………………………………………………………………………………. 92
5.1 HTML serverske kontrole …………………………………………………………………… 100
5.2 ASPX serverske kontrole …………………………………………………………………….. 103
5.2.1 Jednostavne ASPX kontrole ………………………………………………………….. 107
5.2.1.1 Unos i prikaz teksta …………………………………………………………………… 107
5.2.1.2 Izbor predefinisanih vrednosti …………………………………………………… 112
5.2.1.3 Iniciranje HTTP zahteva …………………………………………………………….. 115
5.2.1.4 Tabele ………………………………………………………………………………………. 119
5.2.1.5 Prostori …………………………………………………………………………………….. 125
5.2.1.6 Automatski PostBack ………………………………………………………………… 128
5.2.2 Složene ASPX kontrole …………………………………………………………………. 129
6. Validacija ulaza ……………………………………………………………………………………….. 147
6.1 RequiredFieldValidator kontrola ………………………………………………………… 152
6.2 RangeValidator kontrola …………………………………………………………………….. 155
6.3 CompareValidator kontrola ………………………………………………………………… 157
6.4 RegularExpression kontrola ……………………………………………………………….. 158
6.5 CustomValidator kontrola ………………………………………………………………….. 160
6.6 Validacione grupe ………………………………………………………………………………. 163
6.7 Sumarni prikaz i naglašavanje grešaka ……………………………………………….. 165
7. Navigacioni sistem …………………………………………………………………………………… 172
7.1 Navigacione metode …………………………………………………………………………… 172
7.1.1 Obična navigacija …………………………………………………………………………. 173
7.1.2 Unakrsna navigacija …………………………………………………………………….. 175
7.1.3 Redirekcija ………………………………………………………………………………….. 177
7.1.4 Transfer ………………………………………………………………………………………. 178
7.1.5 Remapiranje ………………………………………………………………………………… 178
7.2 Navigacione kontrole …………………………………………………………………………. 182
7.2.1 Meni kontrola ………………………………………………………………………………. 182
7.2.2 Stablo kontrola ……………………………………………………………………………. 187
7.2.3 Putanja kontrola ………………………………………………………………………….. 192
7.2.4 Mapa sajta …………………………………………………………………………………… 193
8. Upravljanje stanjem …………………………………………………………………………………. 200
8.1 Klijentska strana upravljanja stanjem …………………………………………………. 202
8.1.1 Skrivena polja (HTML) …………………………………………………………………. 202
8.1.2 Upitni stringovi (HTTP) ……………………………………………………………….. 204
8.1.3 Kolačići (HTTP)……………………………………………………………………………. 206
8.1.4 Pregledno stanje (ASP.NET) …………………………………………………………. 208
8.1.5 Kontrolno stanje (ASP.NET) …………………………………………………………. 214
8.2 Serverska strana upravljanja stanjem …………………………………………………. 214
8.2.1 Sesijsko stanje ……………………………………………………………………………… 215
8.2.2 Aplikativno stanje ………………………………………………………………………… 218
8.2.3 Keširanje podataka ………………………………………………………………………. 221
9. Master stranice ……………………………………………………………………………………….. 226
10. Teme …………………………………………………………………………………………………….. 240
11. Veb parčad ……………………………………………………………………………………………. 253
12. Korisničke serverske kontrole ……………………………………………………………….. 267
13. Prilagođene serverske kontrole ……………………………………………………………… 281
13.1 Prilagođene kontrole dobijene modifikacijom jedne postojeće serverske
kontrole ………………………………………………………………………………………………….. 286
13.2 Prilagođene kontrole dobijene kompozicijom više postojećih serverskih
kontrola ………………………………………………………………………………………………….. 288
13.3 Prilagođene kontrole dobijene nasleđivanjem više svojstava ……………… 291
13.4 Prilagođene kontrole dobijene nasleđivanjem manje svojstava ………….. 293
13.5 Podrška prilagođenim kontrolama u Visual Studio programu …………….. 296
14. Veb servisi …………………………………………………………………………………………….. 303
14.1 XML SOAP veb servisi ………………………………………………………………………. 305
14.2 WCF veb servisi ……………………………………………………………………………….. 314
14.3 Web API servisi………………………………………………………………………………… 321
15. Dinamička grafika ………………………………………………………………………………….. 328
15.1 Isporuka dinamičke grafike ………………………………………………………………. 329
15.2 GDI+ grafičke primitive…………………………………………………………………….. 335
15.3 ASP:Chart kontrola …………………………………………………………………………… 343
16. Rad sa bazama podataka ………………………………………………………………………… 356
16.1 ADO.NET klase …………………………………………………………………………………. 360
16.2 Izvori podataka ………………………………………………………………………………… 367
16.3 Jednostavne kontrole za podatke ………………………………………………………. 374
16.4 Složene kontrole za podatke …………………………………………………………….. 380
16.5 Hijerarhijske kontrole za podatke …………………………………………………….. 388
17. Rad sa XML podacima ……………………………………………………………………………. 392
18. Monitoring rada veb aplikacije ……………………………………………………………….. 412
18.1 Praćenje rada veb stranica ……………………………………………………………….. 413
18.2 Nadgledanje rada veb aplikacije ……………………………………………………….. 423
19. Greške i izuzeci ……………………………………………………………………………………… 434
20. Korisnički profili i sigurnost …………………………………………………………………… 449
21. Kriptografija ………………………………………………………………………………………….. 480
22. Ostale teme …………………………………………………………………………………………… 503
22.1 AJAX ………………………………………………………………………………………………… 503
22.2 Keširanje …………………………………………………………………………………………. 510
22.3 Lokalizacija ……………………………………………………………………………………… 512
22.4 MVC ………………………………………………………………………………………………… 515
22.5 LINQ ………………………………………………………………………………………………… 520
22.6 EFM …………………………………………………………………………………………………. 526
Literatura …………………………………………………………………………………………………… 530

Odaberi državu / Chose Country