Konstitutivni modeli za tlo, II deo; Elasto-plastični modeli sa implementacijom u numeričkoj analizi – Mirjana Vukićević, Sanja Jocković

autor: Mirjana Vukićević, Sanja Jocković
broj stranica: 185
godina izdanja: 2021
vrsta uveza: meki
jezik: srpski, latinica

2,047.50 din

Opis

Sadejstvo konstrukcije i tla postoji kod svih vrsta građevinskih objekata, bilo da su objekti saobraćajne infrastrukture, hidrotehnički objekti ili objekti visokogradnje. U kojoj meri i na koji način ponašanje tla utiče na ponašanje konstrukcije zavisi od vrste tla na kome (ili u kome) se gradi objekat, konstruktivnog sistema, vrste opterećenja kao i od načina izvođenja objekta. Uspostavljanje realnih veza između napona i deformacija, odnosno konstitutivno modeliranje tla, ima veliki značaj za ocenu nosivisti, upotrebljivosti i trajnosti objekta.

Razvoj računara i numeričkih metoda za proračun konstrukcija doprineli su ubrzanom razvoju i primeni složenijih i tačnijih konstitutivnih modela za tlo. Gotovo je nemoguće za sve vrste tla formirati jedinstven konstitutivni model, a da on istovremeno omogućava relativno jednostavnu primenu u projektantskoj inženjerskoj praksi.

SADRŽAJ

Opša razmatranja naponsko-deformacijskog ponašanja tla, 1
Uvod, 1
Teorijske osnove, 3
Ponašanje prekonsolidovanih glina i zbijenih peskova, 19
Zavisnost krutosti tla od veličine deformacija, 23
Reference, 27

Pregled razvoja konstitutivnih modela, 30
Uvod, 30
Prva generacija konstitutivnih metoda, 30
Druga generacija konstitutivnih metoda, 32
Treća generacija konstitutivnih metoda, 34
Hiperplastični i hipoplastični modeli, 35
Reference, 37

Elasto-plastični konstitutivni modeli za tlo, 40
Uvod, 40
Mohr-Coulombov model, 40
Drucker-Pragerov model, 44
Hardening soil (HS) model, 45
Hardening soil small (HSS) model, 52
Cam clay (CC) model, 54
Modifikovani Cam clay (MCC) model, 55
HASP model, 62
Model za ciklična opterećenja, 81
“Bubble” model, 87
Prošireni Sekiguchi-Ohta model, 89
Reference, 95

Integracija konstitutivnih relacija elasto-plastičnih modela kod rešavanja materijalno nelineranih problema metodom konačnih elemenata, 99
Uvod, 99
Eulerova integracija unapred, 102
Metoda generalizovanog trapeznog pravila, 103
Metoda generalizovanog pravila srednje tačke, 104
Metoda povratnog preslikavanja, 105
Implicitne metode, 107
Primena metode vodećeg parametra na odabranim konstitutivnim modelima, 111
Reference, 132

Validacija i implementacija HASP modela, 133
Uvod, 133
Validacija HASP modela, 133
Implementacija HASP modela, 139
Reference, 157

Prilog 1. Algoritam numeričke intergracije HASP i MCC modela tla, 158

Lista simbola, 183

Odaberi državu / Chose Country