Lijekovi u dentalnoj medicini – Preporuke i recepti – Ivana Šutej, Kristina Peroš, Krešimir Babić

autor: Ivana Šutej, Kristina Peroš, Krešimir Babić
broj stranica: 160
godina izdanja: 2022.
vrsta uveza:
jezik: hrvatski

4,111.00 din

Opis

Pravo propisivanja lijekova imaju svi doktori medicine i doktori dentalne medicine koji ispunjavaju uvjete za samostalan rad, tj. imaju odobrenje za samostalni rad nadležne komore. Priručnik predstavlja sažetak znanja o praktičnom propisivanju lijekova u dentalnoj medicini te je dodatak literaturi udžbenika iz farmakologije.

Ovaj priručnik nema namjeru biti farmakološki udžbenik niti priručnik za dijagnosticiranje oralnih bolesti i stanja. Cilj mu je prije svega pružiti informacije o izboru farmakoterapije kod češćih patogeneza s kojima se doktor dentalne medicine susreće u općoj ili specijalističkoj praksi.

Teme u ovom priručniku grupirane su prema skupini lijekova ili bolesti/stanju koje treba farmakološki liječiti.

(iz Predgovora)