Novine u poreznim propisima – Ksenija Cipek, Marijana Herceg, Renata Kalčić, Dražen Opalić, Nikolina Pratzer

Autor: Ksenija Cipek, Marijana Herceg, Renata Kalčić, Dražen Opalić, Nikolina Pratzer
Broj stranica: 488
Godina izdanja: 2016.
Vrsta uveza: meki uvez
Dimenzije stranica: 24 x 17 cm
Jezik: hrvatski

3,875.50 din

Opis

Hrvatski sabor 2. prosinca 2016. donio je paket poreznih propisa kojima je na sustavan način uređena porezna reforma i njezini ciljevi. Cilj je porezne reforme smanjenje poreznog opterećenja kako poduzetnika, tako i građana, poticanje konkurentnosti gospodarstva, izgradnju socijalno pravednijeg poreznog sustava, stabilan, održiv i jednostavan porezni sustav, pojednostavnjenje i pojeftinjenje porezne administracije te pružanje veće porezne sigurnosti poreznim obveznicima. Poreznom reformom obuhvaćeno je 16 zakonskih propisa, što upućuje na zaključak da je opravdano očekivati i ispunjenje ciljeva koji su reformom zadani. Valja naglasiti da je donesen veći dio novih zakona, a neki zakoni su doživjeli veće ili manje izmjene i dopune. Kao novi, doneseni su sljedeći zakoni: Opći porezni zakon, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o porezu na promet nekretnina, Zakon o lokalnim porezima, Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza, Zakon o upravnim pristojbama i Zakon o poreznoj upravi. Kao izmjene i dopune zakona donose se sljedeći zakoni: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu te Zakon o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Svi zakonski tekstovi objavljeni su u Narodnim novinama, broj 115/16, a stupaju na snagu 1. siječnja 2017., uz određene iznimke, koje stupaju na snagu 1. siječnja 2018. U ovoj knjizi autori su ukazali na novine koje su donijeli novi zakon i izmijenjeni i dopunjeni zakoni te na primjerima prikazali njihovu praktičnu primjenu. U knjizi nisu obrađeni svi propisi iz paketa porezne reforme, već isključivo propisi poreznog sadržaja koji donose najviše novina kao što je porez na dohodak, porez na dobit, doprinosi za obvezna osiguranja, novi Opći porezni zakon, oporezivanje prometa nekretnina, lokalni porezi te promjene u sustavu PDV-a.