Virusni hepatitis – Dragan Palmović

Autor: Dragan Palmović
Broj stranica: 198
Godina izdanja: 2004.
Vrsta uveza: meki uvez
Dimenzije stranica: 16,9 x 24 cm
Jezik: hrvatski

2,274.74 din

Opis

Sadržaj knjige podijeljen je u dva dijela. U prvom se dijelu u pet poglavlja opisuju klinički sindromi koje uzrokuje pet osnovnih hepatotropnih virusa A, B, C, D i E i virusi koji mogu uzrokovati akutni i (ili) kronični hepatitis (Hepatitis G virus transfuzijom krvi prenosivi TTV, SEN virus, NA… NE virus).

Osim osnovnih obilježja pojedinog virusa, načina njegova prenošenja na ljude, patogeneze bolesti, patohistološkog nalaza jetre, kliničke slike bolesti i mogućih komplikacija, posebno se opisuje diferencijalna dijagnostika te imunodijagnostika, načini liječenja te osnovne metode zaštite od te bolesti.