Ugovori o građenju i uslugama savjetodavnih inženjera – Branko Vukmir

autor: Dr.sc. Branko Vukmir, dipl.iur
broj stranica: 823
godina izdanja: 2009.
vrsta uveza: meki
jezik: Hrvatski

10,615.50 din

Opis

Ugovori o građenju i uslugama savjetodavnih inženjera – Branko Vukmir

 • Ugovori o projektiranju
 • Ugovori o građenju i isporuci opreme
 • Ugovori “ključ u ruke”
 • Projektno financiranje
 • Koncesija i ugovori BOT
 • Ugovori javno-privatnog partnerstva
 • FIDIC

Za ugovore o građenju u našem pravu mjerodavni su

 • Zakon o obveznim odnosima,
 • Posebne uzance,
 • Zakon o prostornom uređenju i građenju,
 • Zakon o javno-privatnom partnerstvu i Zakon o koncesijama.

U knjizi su sadržani komentari o tim propisima i običajima te nabrojeni neki primjeri iz prakse iz kojih se vidi kako su rješavana pojedina pitanja putem odluka sudova.

Uz svako pitanje koje obrađuju navedeni ugovori dan je osvrt na međunarodnu poslovnu praksu u građevinarstvu i objašnjenje kako se razvila u okviru uvjeta ugovora Svjetske federacije građevinskih inženjera (FIDIC).

Budući da su se uvjeti FIDIC ugovora razvijali na osnovi britanskog prava građenja, a to pravo i danas ima velik utjecaj i na uvjete FIDIC-a, kao i na inozemne ugovore o građenju, u knjizi je sadržano i iscrpno tumačenje britanskog prava građenja u svjetlu FIDIC uvjeta.

Dr. Branko Vukmir poznat je našoj stručnoj javnosti po svojim ranijim brojnim člancima iz prava građenja, a osobito po svojim radnijim knjigama o pravu građenja: Ugovori o izvođenju investicijskih radova (međunarodni) koje su doživjele dva izdanja (1980. i 1990.) i bile rasprodane.

Knjiga koja se sada izdaje nije treće izdanje ranijih knjiga, nego preuređena i iz temelja izmijenjena nova knjiga. Bogato praktično iskustvo i teorijsko znanje autora najbolja su preporuka za korisnost ove publikacije.

Knjiga ima 49 poglavlja i po svojoj sustavnosti može služiti i kao priručnik za sve inženjere, ekonomiste i pravnike koji se bave pripremanjem ponuda, ugovaranjem i provedbom ugovora o građenju i ugovora o uslugama savjetodavnih inženjera.

Sadržaj

Predgovor
Uvod
DIO I.1
OPĆENITO O UGOVORIMA O PROJEKTIRANJU I GRAĐENJU1
DIO II.19
PROPISI I OPĆI UVJETI19
DIO III.51
VRSTE UGOVORA O GRAĐENJU I SUDIONICI51
DIO IV.117
SKLAPANJE UGOVORA117
DIO V.179
UGOVORI O USLUGAMA SAVJETODAVNIH INŽENJERA179
DIO VI.295
UGOVORI O GRAĐENJU295
DIO VII.531
FINANCIJSKE ODREDBE531
DIO VIII.669
RJEŠAVANJE SPOROVA669
DODATCI699
KRATICE765
LITERATURA769
BILJEŠKA O AUTORU789