Priručnik za procjenu vrijednosti nekretnina – Željko Uhlir, Branimir Majčica

  • Autori: Željko Uhlir, Branimir Majčica
  • Godina Izdanja: 2016
  • Broj stranica: 465
  • Jezik: hrvatski

5,897.49 din

Opis

S obzirom na dugogodišnji nedostatak propisa i stručne literature u Republici Hrvatskoj iz područja vrednovanja nekretnina, donošenje Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina i pratećih pravilnika nije dovoljno za rješavanje problema zatečenog stanja. Stoga se u novoj knjizi, na temelju iskustava autora i uvidom u brojnu stranu literaturu, nastojalo u odredbe propisa ugraditi sve što bi djelatnost vrednovanja postavilo na suvremenu razinu profesionalne djelatnosti.

Knjiga je zamišljena kao priručnik za procjenu vrijednosti, koji je sasvim komplementaran navedenim propisima te pojašnjava i dodaje sve ono što propisi, prema svojoj nomotehnici, ne mogu sadržavati, a što je bitno za struku. U priručniku su izloženi suvremeni dosezi međunarodne prakse i dan je pregled brojne strane literature, a sve u cilju daljnjeg razvoja struke vrednovanja nekretnina.

Knjiga sadrži trinaest poglavlja: predgovor, uvod i općenito o procjenama vrijednosti nekretnina, procjenitelji i procjeniteljska povjerenstva, poredbena metoda, prihodovna metoda, troškovna metoda, procjena vrijednosti prava građenja, procjena vrijednosti prava služnosti, procjena naknade za izvlaštene nekretnine, masovne procjene vrijednosti nekretnina, pojmovnik koji obrađuje 72 pojma, pogovor recenzenta te prilozi. U knjizi se mogu pronaći tri priloga, i to Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15), Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN 105/15) i Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts (SW-RL).

Odaberi državu / Chose Country