Psihologijski intervju – Ljerka Hajncl

Autor: Ljerka Hajncl
Broj stranica: 284
Vrsta uveza: tvrdi
Dimenzije stranica: 17,5×24,5
Jezik: hrvatski

4,246.20 din

Opis

Psihologijski intervju – Kvalitativna metoda prikupljanja podataka

U ovoj knjizi prikazane su teorijske osnove i praktični primjeri intervjua kojim se prikupljaju i procjenjuju informacije o intervjuiranom u skladu s unaprijed određenom svrhom. U knjizi se ne razmatraju intervjui koji se provode u cilju psihoterapije, psiholoških intervencija, savjetovanja, predstavljanja organizacije, podizanja motivacije za rad, izlazni intervju i sl. Cilj knjige je integrirati rezultate znanstvenih istraživanja o intervjuu kao jednoj od metoda prikupljanja podataka i procjene i uputiti na brojnost i raznolikost praktičnih vrsta psihologijskog intervjua. Prikazani rezultati mogu se upotrijebiti u dva smjera: kao osnova za daljnje istraživanje metode intervjua i kao smjernica za pronalaženje i konstrukciju intervjua koji je najprikladniji za ispitivanje u nekom praktičnom okruženju.

Podaci o određenju, vrstama i sadržaju intervjua navedeni u knjizi u prvom redu su namijenjeni za osposobljavanje i usavršavanje psihologa za provođenje intervjua u kliničkoj i organizacijskoj praksi, praksi medicine rada i psiholozima koji sudjeluju u procjeni radne sposobnosti. Podaci iz knjige mogu biti polazište psiholozima i stručnjacima srodnih zanimanja za analizu osobnog načina prikupljanja, interpretacije i prezentacije podataka metodom intervjua. Knjiga može biti vrijedan izvor znanja studentima psihologije, studentima humanističkih i društvenih znanosti prilikom upoznavanja s brojnim vrstama intervjua, načinima strukturiranja intervjua te služiti kao polazište za stjecanje vještina za njegovo utemeljeno vođenje.

– iz Predgovora