Računovodstvo i porezi za poduzetnike – mr. sc. Ida Dojčić, Dinko Lukač…

Autori:
mr. sc. Ida Dojčić,
Dinko Lukač,
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić,
Jasminka Rakijašić,
Irena Slovinac,
mr. sc. Mladen Štahan,
dr. sc. Boris Tušek,
Domagoj Zaloker,
dr. sc. Katarina Žager
Broj stranica: 907
Godina izdanja: 2021.
Jezik: hrvatski

9,270.87 din

Opis

Priručnik obuhvaća:
• sadržaj knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga te postupak likvidature knjigovodstvenih isprava,
• primjere knjiženja poslovnih događaja po razredima, skupinama konta i analitičkim kontima s uputama za primjenu HSFI-a i MSFI-a,
• upute za primjenu poreznih propisa s primjerima poreznih obračuna i knjiženja poreza na dohodak, PDV-a, poreza na dobit i drugih davanja,
• transakcije s povezanim osobama,
• obračunska plaćanja s primjerima i dr.