Restorative Dental Medicine – Zrinka Tarle

Autor: Zrinka Tarle
Broj stranica: 380
Godina izdanja: 2021.
Jezik: hrvatski

7,077.00 din

Opis

Ovaj je sveučilišni udžbenik sveobuhvatno štivo koje uključuje sve segmente bitne u razumijevanju teorijske i praktične razine restaurativne dentalne medicine.