Steel Sections EC3

  • Proizvođač: Runet
  • Software za projektiranje čeličnih profila
  • Godina Izdanja: 2021
  • Jezik: engleski

28,476.49 din

Opis

Steel Sections EC3

Predstavljamo Steel Sections EC3 – program za jednostavno i efikasno projektiranje strukturalnih čeličnih profila prema Eurokodu 3, EN 1993-1-1:2005. Donosi tablice sa svim međunarodnim standardima za čelične profile, upotpunjene dimenzijama, klasifikacijom i vrijednostima otpora prema Eurokodu 3, EN1993-1-1:2005. Tablicama je dodan i dio sa zavarenim spojevima, čije dimenzije određuju sami korisnici.

 

 

Odaberi državu / Chose Country