Atlas komplikacija i neuspjeha u dentalnoj implantologiji – Smjernice za terapijski pristup – Luigi Galasso – Gian Antonio Favero

autor: Luigi Galasso /  Gian Antonio Favero
broj stranica: 344
broj fotografija: 780
godina izdanja: 2017
vrsta uveza: tvrdi uvez
jezik: hrvatski

14,743.74 din

Opis

Ova knjiga ispunjava potrebu koja je posve drugačija od onih tradicionalnih tekstova kojima je namjera sumiranje ili opisivanje stopa uspješnosti oseointegracije u oralnoj rehabilitaciji.

Ona se temelji na prirodnijem, racionalnijem pristupu, koji opisuje i detaljno navodi pogreške i promašaje, s ciljem sprečavanja ili smanjivanja učinka novih zahvata na ljudskom tijelu. Unatoč činjenici da su dugoročne kliničke studije pokazale pouzdanost i predvidljivost liječenja u bezubih pacijenata, ostaje velika potreba za profilaktičkim mjerama kako bi se nastavile smanjivati pogreške i njihove posljedice. Ovaj rezultat može se postići samo kroz savjestan i mukotrpan proces opisivanja i analiziranja problema koji su uočeni kratkoročno i dugoročno.

Cilj je autora smanjivanje kliničke učestalosti pogrešaka koje se mogu izbjeći predstavljajući mogućnosti poboljšanja ishoda liječenja te smanjivanje broja komplikacija.

Knjiga sadrži 25 detaljno opisanih kliničkih slučajeva, u kojima se nakon kliničke anamneze iznose postupci liječnja i rješenja, gdje je čitatelju omogućeno da vrlo jednostavno uđe u problem i jasno vidi što je učinjeno.

SADRŽAJ

Uvod: Povijesna pozadina i protetske komplikacije

• Osnove i funkcije postupka ranog implantološkog liječenja: most Toronto

• Resorpcija bezubog grebena

• Funkcija

• Estetika

• Posebnosti različitih implantoloških sustava

• Biomehanika

• Tehnike i tehnologija dentalne protetike

• Uloga pacijenta

• Značenje i klasifikacija komplikacija

• Klasifikacija

 

Komplikacije kod spajanja nadogradnje s implantatom: Pogrešno pozicioniranje implantata

• Oštećenje unutarnjeg navoja na implantatu ili vezi

• Gutanje i aspiracija instrumenata

Komplikacije imedijatnog opterećenja: Prijevremeni gubitak implantata

Komplikacije za vrijeme protetskih postupaka: Pogrešno pozicioniranje implantata

• Tehnički problemi

• Oštećenje navoja na vijku nadogradnje

• Gutanje i aspiracija instrumenata

• Problemi kod cementiranja

 

Komplikacije za vrijeme praćenja: Mobilnost protetskog rada

• Akutna i kronična upala

• Prijelomi

• Estetika

• Kraniomandibularni i okluzijski poremećaji

• Fonetski poremećaji

• Griženje jezika i obraza

• Poteškoće s prilagodbom

• Blizina implantata okolnim anatomskim strukturama

• Kasni gubitak implantata

 

Iz uvodne riječi P.-I. Brånemarka:

“Autorova namjera da smanji kliničku učestalost pogrešaka koje se inače mogu izbjeći prilika je da se optimizira ishod liječenja i da se smanji broj komplikacija, kratkoročno i dugoročno. Takav pristup čini ovo djelo iznimno važnim za ostvarivanje gotovo nemogućeg pothvata, a to je optimalna oseointegracija i oseopercepcija u rehabilitaciji pacijenta s oralnim smetnjama. S filozofskog je pogleda na zaštitu zdravlja katkad važnije podnijeti savjestan i rigorozan prikaz problema i neuspjeha nego iznijeti stupanj uspješnosti.”