Tehnička mehanika – nauka o čvrstoći i dinamika, udžbenik – Boris Kulišić

2,527.55 din

Opis

Udžbenik za 2. razred srednjih strukovnih škola za zanimanje tehničar za mehatroniku

Udžbenik obrađuje sadržaj kurikuluma za predmet Tehnička mehanika – Nauka o čvrstoći i dinamika za zanimanje tehničar za mehatroniku. Sastoji se od dvaju dijelova.

U prvom su dijelu cjeline teorijskog sadržaja koje su zadane kurikulumom. One su podijeljene na nastavne teme, odnosno jedinice. Svi novi pojmovi u nastavnim jedinicama otisnuti su podebljanim slovima u boji da se mogu odmah uočiti. Važna pravila, zaključci, sažetci i jednadžbe (formule) otisnuti su na obojanom pravokutniku što omogućuju lakše snalaženje u korištenju udžbenika. Svaka tema završava s nekoliko karakterističnih riješenih numeričkih zadataka čija je svrha, razvijanje interakcije između teorijskih osnova i praktične primjene rješavanja zadataka.

Svaka cjelina ili poglavlje završava s nizom teorijskih pitanja. Njihove odgovore učenik može pronaći u prethodnom izloženom tekstu te se na taj način omogućava učenje i samoprovjera usvojenog gradiva odnosno ishoda učenja.

U drugom dijelu udžbenika sadržane su Vježbe. Koncepcija vježbi je takva da su prva pitanja teorijske naravi koja su u funkciji ponavljanja gradiva, odnosno pripreme za rješavanje numeričkih zadataka. Iz svakog poglavlja predviđenog za vježbe dano je više karakterističnih zadataka. Smjernice za izbor zadataka bile su da se uvrste i jednostavniji i složeniji zadatci s ciljem da se nastavniku omogući prilagođavanje zadataka mogućnostima njegovih učenika.

Odaberi državu / Chose Country