Testiranje JavaScript aplikacija – Lucas da Costa

Autor: Lucas da Costa
Broj stranica: 512
Godina izdanja: 2021.
Jezik: srpski

2,310.00 din

Opis

Automatizovano testiranje pomoći će vam da napišete visokokvalitetan softver za manje vremena, sa više samopouzdanja, manje grešaka i bez stalnog ručnog kontrolisanja.

Testiranje JavaScript aplikacija” je vodič za izgradnju sveobuhvatnog i pouzdanog paketa za testiranje JS aplikacija, koji opisuje kako da pišete testove i kako JS alati za testiranje rade “ispod haube”. Vaš učitelj je Lucas de Costa, glavni saradnik u popularnim JS bibliotekama za testiranje, koji vam predstavlja kvalitetan način razmišljanja za donošenje ispravnih odluka o testiranju koje daju stvarni doprinos vašem poslovanju. Imaćete koristi od informativnih objašnjenja i dijagrama, lako prenosivih primera koda i dobrih saveta u vezi sa upotrebom najnovijih biblioteka i radnih okvira JavaScript ekosistema.

O tehnologiji
Automatsko testiranje je neophodno za stalnu isporuku dobrih JavaScript aplikacija. Kompletna strategija testiranja trebalo bi da pokriva funkcije u izolaciji, integraciju različitih delova koda i ispravnost iz perspektive krajnjeg korisnika. Ova knjiga će vas naučiti kako da brzo i pouzdano isporučite pouzdan softver.

O knjizi
Testiranje JavaScript aplikacija” je udžbenik za implementaciju automatizovanih planova testiranja veb aplikacija zasnovanih na JavaScript-u. Opisuje praktične strategije testiranja, korisne alate i biblioteke i objašnjava kako da održavate visok kvalitet. Kroz jasne opise i brojne primere istražićete pristupe i za backend i za frontend aplikacije i naučićete da brže i pouzdanije testirate softver.

Pregled sadržaja
1. DEO: ZAŠTO SU TESTOVI VAŽNI
Poglavlje 1 UVOD U AUTOMATIZOVANO TESTIRANJE
Ovo poglavlje obuhvata:
• Šta je automatizovani test
• Cilj pisanja automatizovanih testova
• Kako vam automatizovani testovi pomažu da pišete bolji kod, za manje vremena i sa više samopouzdanja
Poglavlje 2 ŠTA I KADA TESTIRATI?
Ovo poglavlje obuhvata:
• Različite vrste testova i njihova upotreba
• Pisanje prvih automatizovanih testova
• Kako uravnotežiti spajanje, održavanje i troškove
DEO 2: PISANJE TESTOVA
Poglavlje 3 TEHNIKE TESTIRANJA
Ovo poglavlje obuhvata:
• Sveobuhvatno organizovanje testova
• Pisanje fleksibilnih i robusnih tvrdnji
• Izolovanje i instrumentacija delova koda za testove
• Definisanje strategija za odabir šta testirati, a šta ne
• Učenje šta je pokrivenost kodom i kako se meri
Poglavlje 4 TESTIRANJE BACKEND APLIKACIJA
Ovo poglavlje obuhvata:
• Strukturiranje testnog okruženja za backend
• Testiranje ruta servera i posredničkih programa
• Rukovanje bazama podataka u testovima
• Upravljanje zavisnostima od spoljnih servisa
Poglavlje 5 NAPREDNE TEHNIKE TESTIRANJA BACKEND-a
Ovo poglavlje obuhvata:
• Eliminisanje nedeterminizma
• Tehnike za konkurentno pokretanje backend testova
• Kako smanjiti troškove uz očuvanje kvaliteta
Poglavlje 6 TESTIRANJE FRONTEND APLIKACIJA
Ovo poglavlje obuhvata:
• Kopiranje JavaScript okruženja pretraživača u testovima
• Procena na DOM elementima
• Upravljanje i testiranje događaja
• Pisanje testova koji uključuju API-je pretraživača
• Rukovanje HTTP zahtevima i WebSocket konekcijama
Poglavlje 7 EKOSISTEM ZA TESTIRANJE REACT-a
Ovo poglavlje obuhvata:
• Postavljanje okruženja za testiranje React aplikacija
• Pregled različitih React alata za testiranje
• Pisanje prvih testova za React aplikaciju
Poglavlje 8 TESTIRANJE REACT APLIKACIJA
Ovo poglavlje obuhvata:
• Kako testirati komponente koje međusobno komuniciraju
• Snapshot testiranje
• Testiranje stilova komponenti
• Priče i testiranje prihvatljivosti na nivou komponenata
Poglavlje 9 RAZVOJ VOĐEN TESTIRANJEM
Ovo poglavlje obuhvata:
• Šta je razvoj vođen testiranjem (TDD) i kako ga primeniti
• Razlozi za usvajanje TDD-a
• Kako TDD podstiče saradnju unutar tima i van tima
• Različiti pristupi za primenu TDD-a
• Kada primeniti TDD, a kada ne
• Kako kreirati adekvatno okruženje da bi TDD bio uspešan
• Šta je razvoj vođen ponašanjem, u kakvoj je vezi sa TDD-om i zašto ga usvojiti
Poglavlje 10 TESTIRANJE END-TO-END ZASNOVANO NA KORISNIČKOM INTERFEJSU
Ovo poglavlje obuhvata:
• Korisnički interfejs i end-to-end testovi
• Kada napisati koju vrstu testa
• Uticaj poslovanja na end-to-end testove
• Pregled više alata za end-to-end testiranje zasnovanih na korisničkom interfejsu
Poglavlje 11 PISANJE END-TO-END TESTOVA ZASNOVANIH NA KORISNIČKOM INTERFEJSU
Ovo poglavlje obuhvata:
• Pisanje end-to-end testova korisničkog interfejsa
• Eliminisanje nepoznanica
• Najbolje prakse za end-to-end testove korisničkog interfejsa
• Pokretanje testova u više pretraživača
• Sprovođenje testiranja vizuelne regresije
DEO 3: POSLOVNI UTICAJ
Poglavlje 12 KONTINUIRANA INTEGRACIJA I KONTINUIRANA ISPORUKA
Ovo poglavlje obuhvata:
• Kontinuirana integracija (CI) i kontinuirana isporuka (CD)
• Razlozi za usvajanje CI-a i CD-a
• Uloga testova u izgradnji CI / CD pipeline-a
• Provera kontrole verzija
• Prednosti usvajanja provera kontrole verzija
Poglavlje 13 KULTURA KVALITETA
Ovo poglavlje obuhvata:
• Kako tipovi dopunjuju testove i čine kod sigurnijim
• Uticaj pregleda koda i kako ih efikasno izvršiti
• Usvajanje povezivanja i formatiranja i prednosti koje proističu iz toga
• Postavljanje nadzora za obezbeđivanje zdravlja sistema
• Kako dokumentacija utiče na kvalitet projekta
DODATAK
• Jedinično testiranje, testiranje end-to-end i integracije
• Upravljanje troškovima i složenošću testa
• Vežbanje razvoja vođenog testiranjem
• Rukovanje spoljnim zavisnostima
• Alati kao što su Jest i Cypress