Visokonaponski rasklopni aparati – Milan Savić

Autor: Milan Savić
Godina izdanja: 2004.
Broj stranica: 241 str.
Jezik: srpski

1,431.82 din

Opis

Knjiga je namenjena studentima Energetskog odseka Elektrotehničkih fakulteta, stručnjacima koji se bave proizvodnjom i eksploatacijom visokonaponskih sklopnih aparata, kao i projektantima koji vrše izbor sklopne opreme. U knjigu je ubačeno poglavlje o sklopnim prenaponima jer se oni javljaju kao posledica sada sklopnih aparata.Pojedina poglavlja kao što su tipska ispitivanja, održavanje aparata kao i detalji vezani za određivanje karakteristika prelaznih povratnih napona se predaju na postdiplomskim studijama na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.