Vodič za dizajniranje frejmvorka – Krzysztof Cwalina, Jeremy Barton i Brad Abrams

Autor: Branko Salaj i Miroslav Kovač
Broj stranica: 626
Godina izdanja: 2021.
Jezik: srpski

2,625.00 din

Opis

Smernice za projektovanje radnog okvira: Konvencije, idiomi i obrasci za ponovo upotrebljive .NET biblioteke, 3.izdanje

Savladajte najbolju savremenu praksu za izgradnju ponovo upotrebljivih .NET Framework-a, biblioteka i komponenti

“Napredak .NET Core-a je veoma važan za programere cloud aplikacija: performans, upotreba resursa, podrška za kontejnere i ostalo. U ovom, trećem izdanju Smernica za Framework dizajn dodate su smernice koje se odnose na promene koje je .NET tim usvojio tokom tranzicije iz klijentsko-serverskih aplikacija u Cloud.” –Iz Uvoda, autor Scott Guthrie

Smernice projektovanja radnog okvira dugo je bio vodič za najbolju praksu razvoja komponenti i biblioteka komponenti u Microsoft .NET-u. Sada, ovo treće izdanje je u potpunosti revidirano, tako da odražava revolucionarne inovacije API dizajna koje predstavlja Microsoft kroz osam najnovijih ažuriranja u C#-u, jedanaest ažuriranja u .NET Framework-u i pojavu i razvoj .NET Core-a.

Troje vodećih .NET arhitekata daju smernice koje Microsoft timovi koriste za razvoj .NET-a, pa možete da dizajnirate komponente sa dobrim performansom, koje izgledaju kao prirodne ekstenzije platforme. Oslonjeni na proveren obrazložavajući stil ove knjige, autori i stručni recenzenti nude insajderske smernice za nove .NET i C# koncepte, uključujući velika dostignuća u asinhronom programiranju i jednostavnom pristupu memoriji. Oni pojašnjavaju i osvežavaju postojeći sadržaj, pomažući vam da u potpunosti iskoristite najbolju praksu zasnovanu na C# 8, .NET Framework-u 4.8 i .NET Core-u.

– Otkrijte koju praksu bi trebalo uvek, uglavnom, retko ili nikada upotrebiti – uključujući i praksu koja više nije preporučljiva

– Naučite osnovnu filozofiju i osnovne principe modernog framework dizajna

– Istražite zajedniče obrasce framework dizajna pomoću ažurnih C# primera

– Primenite najbolju praksu za imenovanje, tipove, proširivost i izuzetke

– Naučite kako da projektujete biblioteke koje se skaliraju u cloud-u

– Savladajte nove tehnike asinhronog programiranja upotrebom Task-a i ValueTask-a

– Iskoristite maksimalno Memory i Span tipove za jednostavan pristup memoriji

Ovaj vodič je nezamenjiv resurs za svakoga ko gradi ponovo upotrebljive radne okvire zasnovane na .NET-u, biblioteke ili komponente bilo koje veličine: veliki sistemski radni okviri, ponovo upotrebljivi slojevi srednje veličine za velike distribuirane sisteme, ekstenzije za sistemske radne okvire ili male deljene komponente.