Vulnerabilne skupine u pedijatriji – Irena Bralić

autor: Irena Bralić
broj stranica: 142
godina izdanja: 2021.
vrsta uveza: meki
jezik: hrvatski

2,123.10 din

Opis

Knjiga prikazuje ideje, analizira postojeća znanja i vještine kao temelj budućih racionalnih intervencija.

Djeca su po svojim fiziološkim osobitostima, ovisnosti o skrbi odraslih, osjetljivosti na nepovoljne utjecaje čimbenika okoline i socijalno-ekonomskih prilika najvulnerabilnija skupina populacije. Posebnu skrb i brigu iziskuju kronično bolesna djeca, djeca s teškoćama u razvoju, djeca iz marginaliziranih skupina i disfunkcionalnih obitelji, migranti i sva ona djeca koja odrastaju u siromaštvu i nedostupnosti zdravstva i obrazovanja.

U suvremenom svijetu, osobito tijekom pandemije COVID-19, vulnerabilnost djece svih razvojnih dobi, ali i liječnika, osobito su izraženi i velik su izazov za organizaciju i funkcioniranje zdravstvenog sustava, pa i čitavoga društva.
Urednica: Irena Bralić

Iz recenzija:

Priručnik trajnog medicinskog usavršavanja Vulnerabilne skupine u pedijatriji hvalevrijedno je i dobrodošlo štivo iz područja medicine razvojne dobi. Iznesene teme izuzetno su aktualne, izvorne i izravno povezane s kliničkom svakodnevnicom pedijatara. S obzirom na nedostatnu literaturu iz obrađenog područja u Republici Hrvatskoj, predstavlja izuzetno značajnu sadržajnu i tematsku vrijednost.

prof.dr.sc. Igor Prpić, dr.med.

Drage kolege, pedijatrice i pedijatri, vjerujte da je sadržaj ovog priručnika zanimljiv i poticajan i da sam uživao u stjecanju novoga i obnavljanju stroga znanja.

prof.prim.dr.sc. Veselin Škrabić, dr.med.