Obiteljska poljoprivredna gospodarstva – II. izmijenjeno izdanje – skupina autora

  • Autori: skupina autora
  • Godina izdanja: 2022.
  • Broj stranica: 250
  • Jezik: hrvatski

Opis

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) su višeslojni oblik poduzetništva za koji postoje određena i opća porezno-računovodstvena pravila koja trebaju primjenjivati u svom poslovanju. RRiF prvi u Hrvatskoj objavljuje priručnik za praktičnu uporabu kojim obuhvaća pet osnovnih oblika ovog poduzetništva. Klasifikacija se temelji na poreznom statusu koji određuje visina prihoda, ako ga nisu odabrali već kod same registracije OPG-a. Taj status glede poreza može biti da nisu porezni obveznici, zatim da su “paušalisti”, da vode poslovne knjige jer su obveznici PDV-a i poreza na dohodak, te da su kao fizičke osobe zbog visine prihoda obvezni voditi knjigovodstvo prema računovodstvenim standardima i obveznici su poreza na dobitak i PDV-a, a mogu pak biti registrirani kao trgovačko društvo.

I.Organizacijski oblici poslovanja u poljoprivrednoj djelatnosti1
1.Osnovne odrednice poljoprivredne djelatnosti1
2.Organizacijski oblici poslovanja u poljoprivrednoj djelatnosti2
3.Obvezni upisnici u poljoprivredi8
4.Obavljanje djelatnosti OPG-a10
II.Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu porezni obveznici13
1.Prodaja poljoprivrednih proizvoda putem otkupnog bloka ili računa15
2.Evidencije koje mora osigurati OPG koji nije porezni obveznik17
3.Socijalno osiguranje poljoprivrednika koji nisu porezni obveznici20
III.Oporezivanje poljoprivrednih djelatnosti u sustavu poreza na dohodak25
1.Paušalno oporezivanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava25
2.Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja vode poslovne knjige u sustavu poreza na dohodak40
3.Primjer evidentiranja poslovnih promjena57
4.Godišnja prijava poreza na dohodak poljoprivrednika koji vode poslovne knjige61
IV.Oporezivanje poljoprivrednih djelatnosti u sustavu poreza na dobitak63
1.Kada su obiteljska poljoprivredna gospodarstva obveznici poreza na dobitak63
2.Primjena računovodstvenih standarda65
3.Računovodstveno praćenje ulaganja u višegodišnje nasade68
4.Računovodstveno praćenje ulaganja u osnovno stado81
5.Računovodstveno praćenje ulaganja u jednogodišnje nasade87
6.Računovodstveno praćenje ulaganja u jednogodišnju stočarsku proizvodnju94
7.Evidentiranje državnih potpora101
8.Obvezno osiguranje poljoprivrednika u sustavu poreza na dobitak103
V.Poljoprivredni proizvodi i načini prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda115
1.Poljoprivredni proizvodi115
2.Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda u veleprodaji117
3.Primjena Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom120
4.Prijenos poljoprivrednih proizvoda u vlastite prodavaonice i prodaja na malo125
5.Izdavanje računa i fiskalizacija129
6.Popusti i odobrenja pri prodaji poljoprivrednih proizvoda135
7.Uporaba vlastitih poljoprivrednih proizvoda za potrebe promidžbe i reprezentacije138
8.Posebnosti kod skupljanja i prodaje ljekovitog i samoniklog bilja te šumskih plodova140
9.Posebnosti kod prodaje drva u šumi143
10.Označivanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda145
VI.Obavljanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivredom gospodarstvu167
1.Uvjeti za obavljanje ugostiteljskih i turističkih usluga na OPG-u te način oporezivanja167
2.Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka na OPG-u173
3.Pružanje usluge smještaja na OPG-u182
4.Pružatelji usluge smještaja na OPG-u – obveznici PDV-a185
5.Plaćanje turističke pristojbe187
6.Plaćanje članarine turističkim zajednicama189
VII.Radni odnosi kod obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava191
1.Sklapanje ugovora o radu sa zaposlenicima OPG-a191
2.Otkaz ugovora o radu zaposlenicima OPG-a198
3.Zapošljavanje osoba na privremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi – vaučeri208
VIII.Prilozi215
1.Detaljan pregled dopunskih djelatnosti koje se mogu obavljati na OPG-u215
2.Popis zanimanja tradicijskih obrta i vještina218

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva – II. izmijenjeno izdanje – skupina autora

4,275.79 рсд

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK

MOLIMO ODABERITE DRŽAVU U KOJOJ VRŠITE NARUDŽBU: