Zaštita privatnosti podataka

Svako korištenje internetskih stranica u vlasništvu tvrtke Sajema d.o.o., a nalaze se pod slijedećim domenama (internetskim adresama);

www.sajema.hr
www.strucnaknjizara.hr
www.strucnaknjizara.com
www.books.hr

podložno je uvjetima i pravilima opisanim u ovom dokumentu. Sajema d.o.o. će uložiti razuman napor kako bi se na svakoj navedenoj internetskoj stranici našli točni i aktualni podaci, ali ne može biti odgovoran za njihovu točnost i potpunost.

Svi korisnici koji pristupaju na;

www.sajema.hr
www.strucnaknjizara.hr
www.strucnaknjizara.com
www.books.hr

internetsku stranicu koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. Sajema d.o.o. neće biti odgovorna ni za kakve direktne, slučajne, posljedične, indirektne ili kaznene štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja;

www.sajema.hr
www.strucnaknjizara.hr
www.strucnaknjizara.com
www.books.hr

ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju. Navedene internetske stranice sadrže informacije treće strane i veze do drugih Internet stranica nad kojima Sajema d.o.o. nema kontrolu. Kad god je to moguće, takve se informacije u skladu s time i označavaju. Sajema d.o.o. nije odgovorna niti za točnost niti za bilo koji drugi aspekt takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za takve informacije.

Sajema d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja svih internetskih stranica na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, i neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Sajema d.o.o. poštuje privatnost posjetitelja na naše online stranice i prikupljat će samo osobne podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa naših korisnika kad nam se isti dobrovoljno dostave.

Te ćemo podatke koristiti kako bismo udovoljili pojedinačnim zahtjevima za informacijama te ćemo se oslanjati na te podatke kako bismo bolje razumjeli potrebe korisnika, a radi unapređenja kvalitete ponude naših proizvoda i usluga. U tom pogledu možemo koristiti te informacije kako bismo kontaktirali korisnike. Nećemo prodavati niti koristiti te podatke, niti ćemo prenositi te podatke trećoj strani bez pristanka korisnika. Svaka promjena u politici privatnosti Sajema d.o.o. bit će objavljena na svim internetskim stranicama.

T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠTENJU

Sajema d.o.o se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Sajema d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

MOLIMO ODABERITE DRŽAVU U KOJOJ VRŠITE NARUDŽBU: