Pravo Europske unije

97,56  (735,07 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK

Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse (2012.) – skupina autora

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

autor: skupina autora
broj stranica: 777
godina izdanja: 2012
vrsta uveza: meki
dimenzije knjige širina i visina:
jezik: hrvatski

Dodaj u košaricu
Knjiga-EuropskoMedjunarodnoPrivatnoPravo 35,84  (270,04 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK

Europsko međunarodno privatno pravo u eurointegracijskom procesu i izabrana pitanja mjerodavnog prava – Vilim Bouček

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Autor: Vilim Bouček
Recenzenti: prof. dr. se. Hrvoje Sikirić i prof. dr.sc. Davor Babić
Broj stranica: 424
Godina izdanja: 2021.
Vrsta uveza: tvrdi
Jezik: hrvatski

Dodaj u košaricu
Europsko-Pravo-Trzisnog-Natjecanja-i-interesi-potrosaca-Strucna-knjizara 16,33  (123,04 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK

Europsko pravo tržišnog natjecanja i interesi potrošača – Ana Pošćić

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

autor: Ana Pošćić
recenzenti: Nada Bodiroga-Vukobrat i Siniša Petrović
broj stranica: 280
godina izdanja: 2014.
vrsta uveza: meki
jezik: Hrvatski

Dodaj u košaricu
Udzbenik-Europsko_privatno_pravo-Posebn_dio-Strucnaknjizara 47,65  (359,02 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK

Europsko privatno pravo – posebni dio Emilia Mišćenić, Ivana Kunda, Silvija Petrić, Vlatka Butorac Malnar, Danijela Vrbljanac, Sandra Winkler

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

autor: Emilia Mišćenić, Ivana Kunda, Silvija Petrić, Vlatka Butorac Malnar, Danijela Vrbljanac, Sandra Winkler
broj stranica: 600
godina izdanja: 2021.
vrsta uveza: meki
jezik: hrvatski

Dodaj u košaricu
Globalna-unifikacija-prava-elektronicke-trgovine-Strucna-knjizara 32,52  (245,02 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK

Globalna unifikacija prava elektroničke trgovine – Konvencija UN-a o elektroničkoj komunikaciji – Tin Matić

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

autor: Tin Matić
broj stranica: 520
godina izdanja: 2019.
vrsta uveza: meki
jezik: Hrvatski

Dodaj u košaricu
Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi europskog suda za ljudska prava 112,81  (849,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava – Jasna Omejec

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Autor: Jasna Omejec
Broj stranica: 1580
Godina izdanja: 2014.
Vrsta uveza: tvrdi uvez
Dimenzije stranica:  21 x 27 cm
Jezik: hrvatski

Dodaj u košaricu
pravo-unutarnjeg-trzista-europske-unije-strucna-knjizara 32,26  (243,06 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK

PRAVO UNUTARNJEG TRŽIŠTA EUROPSKE UNIJE – Tamara Ćapeta i Iris Goldner Lang

0 out of 5
(0)
SKU: N/A
 • Autori: Nika Bačić Selanec, Melita Carević, Tamara Ćapeta, Iris Goldner Lang, Antonija Ivančan, Filip Kuhta, Mislav Mataija, Tamara Perišin, Davor Petrić, Luka Petrović, Siniša Rodin, Goran Selanec i Snježana Vasiljević
 • Godina izdanja: 2021.
 • Broj stranica: 400
 • Jezik: hrvatski
Dodaj u košaricu
Privatno_Pravo_EU-Strucnaknjizara 58,40  (440,01 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK

Privatno pravo Europske unije – opći dio – Tatjana Josipović

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

autor/i: Tatjana Josipović
recenzenti: prof. dr. Verica Trstenjak, prof. dr. sc. Siniša Petrović
broj stranica: 1108
godina izdanja: 2020.
vrsta uveza: tvrdi
jezik: Hrvatski

Dodaj u košaricu
privatno-pravo-europske-unije-posebni-dio-strucna-knjizara 54,42  (410,03 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK

Privatno pravo europske unije – posebni dio – Tatjana Josipović, Ivana Kanceljak, Saša Nikšić…

0 out of 5
(0)
SKU: N/A
 • Autori: Tatjana Josipović, Ivana Kanceljak, Saša Nikšić, Siniša Petrović, Kristijan Poljanec, Davor Adrian Babić, Dora Zgrabljić Rotar, Marko Baretić, Hano Ernst, Tomislav Jakšić, Antun Bilić, Željko Potočnjak, Andrea Grgić, Irena Majstorović, Ivan Šimović, Tena Hoško, Marko Jurić, Romana Matanovac Vučković, Mišo Mudrić, Iva Savić, Jasenko Marin
 • Godina izdanja: 2022.
 • Broj stranica: 1132
 • Jezik: hrvatski
Dodaj u košaricu
Razvoj-financijske-regulacije-i-supervizije-u-Europskoj-Uniji-strucna-knjjizara 26,54  (199,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK

Razvoj financijske regulacije i supervizije u Europskoj Uniji – Ivana Bajakić

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Autor: Ivana Bajakić
Godina izdanja: 2021.
Jezik: hrvatski

Dodaj u košaricu
19,77  (148,96 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK

Sloboda kretanja ljudi u EU-Kontekst Sporazuma o pridruživanju – Iris Goldner Lang

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Autor: Iris Goldner Lang
Broj stranica: 234
Godina izdanja: 2007.
Vrsta uveza: meki uvez
Dimenzije stranica: 16,5 x 23 cm
Jezik: hrvatski

Dodaj u košaricu
24,55  (184,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK

Temeljna prava i zabrana diskriminacije u praksi europskih i nacionalnih sudova – Snježana Vasiljević i Mario Vinković

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Autor: Snježana Vasiljević i Mario Vinković
Broj stranica: 188
Godina izdanja: 2019.
Vrsta uveza: meki uvez
Dimenzije stranica:
Jezik: hrvatski

Dodaj u košaricu
29,06  (218,95 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK

Uvod u europsko pravo društava – Hana Horak, Kosjenka Dumančić, Jasminka Pecotić Kaufman

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Autor: Hana Horak, Kosjenka Dumančić, Jasminka Pecotić Kaufman
Broj stranica: 500
Godina izdanja: 2010.
Vrsta uveza: meki uvez
Dimenzije stranica: 20 x 26 cm
Jezik: hrvatski

Dodaj u košaricu
39,68  (298,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK

Uvod u europsko pravo društava – Hana Horak, Kosjenka Dumančić, Jasminka Pecotić Kaufman

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Autor: Hana Horak, Kosjenka Dumančić, Jasminka Pecotić Kaufman
Broj stranica: 500
Godina izdanja: 2010.
Vrsta uveza: tvrdi uvez
Dimenzije stranica: 21 x 26,7 cm
Jezik: hrvatski

Dodaj u košaricu
Vanjska-i-sigurnosna-politika-Europske-Unije-Strucna-knjizara 23,63  (178,04 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK

Vanjska i sigurnosna politika Europske unije – Dunja Duić

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

autor: Dunja Duić
Recenzenti: Iris Goldner Lang, Tunjica Petrašević
broj stranica: 172
godina izdanja: 2018.
vrsta uveza: meki
jezik: Hrvatski

Dodaj u košaricu

Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse (2012.) – skupina autora

0 out of 5
(0)

autor: skupina autora
broj stranica: 777
godina izdanja: 2012
vrsta uveza: meki
dimenzije knjige širina i visina:
jezik: hrvatski

SKU: N/A
97,56  (735,07 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Knjiga-EuropskoMedjunarodnoPrivatnoPravo

Europsko međunarodno privatno pravo u eurointegracijskom procesu i izabrana pitanja mjerodavnog prava – Vilim Bouček

0 out of 5
(0)

Autor: Vilim Bouček
Recenzenti: prof. dr. se. Hrvoje Sikirić i prof. dr.sc. Davor Babić
Broj stranica: 424
Godina izdanja: 2021.
Vrsta uveza: tvrdi
Jezik: hrvatski

SKU: N/A
35,84  (270,04 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Europsko-Pravo-Trzisnog-Natjecanja-i-interesi-potrosaca-Strucna-knjizara

Europsko pravo tržišnog natjecanja i interesi potrošača – Ana Pošćić

0 out of 5
(0)

autor: Ana Pošćić
recenzenti: Nada Bodiroga-Vukobrat i Siniša Petrović
broj stranica: 280
godina izdanja: 2014.
vrsta uveza: meki
jezik: Hrvatski

SKU: N/A
16,33  (123,04 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Udzbenik-Europsko_privatno_pravo-Posebn_dio-Strucnaknjizara

Europsko privatno pravo – posebni dio Emilia Mišćenić, Ivana Kunda, Silvija Petrić, Vlatka Butorac Malnar, Danijela Vrbljanac, Sandra Winkler

0 out of 5
(0)

autor: Emilia Mišćenić, Ivana Kunda, Silvija Petrić, Vlatka Butorac Malnar, Danijela Vrbljanac, Sandra Winkler
broj stranica: 600
godina izdanja: 2021.
vrsta uveza: meki
jezik: hrvatski

SKU: N/A
47,65  (359,02 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Globalna-unifikacija-prava-elektronicke-trgovine-Strucna-knjizara

Globalna unifikacija prava elektroničke trgovine – Konvencija UN-a o elektroničkoj komunikaciji – Tin Matić

0 out of 5
(0)

autor: Tin Matić
broj stranica: 520
godina izdanja: 2019.
vrsta uveza: meki
jezik: Hrvatski

SKU: N/A
32,52  (245,02 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi europskog suda za ljudska prava

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava – Jasna Omejec

0 out of 5
(0)

Autor: Jasna Omejec
Broj stranica: 1580
Godina izdanja: 2014.
Vrsta uveza: tvrdi uvez
Dimenzije stranica:  21 x 27 cm
Jezik: hrvatski

SKU: N/A
112,81  (849,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
pravo-unutarnjeg-trzista-europske-unije-strucna-knjizara

PRAVO UNUTARNJEG TRŽIŠTA EUROPSKE UNIJE – Tamara Ćapeta i Iris Goldner Lang

0 out of 5
(0)
 • Autori: Nika Bačić Selanec, Melita Carević, Tamara Ćapeta, Iris Goldner Lang, Antonija Ivančan, Filip Kuhta, Mislav Mataija, Tamara Perišin, Davor Petrić, Luka Petrović, Siniša Rodin, Goran Selanec i Snježana Vasiljević
 • Godina izdanja: 2021.
 • Broj stranica: 400
 • Jezik: hrvatski
SKU: N/A
32,26  (243,06 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Privatno_Pravo_EU-Strucnaknjizara

Privatno pravo Europske unije – opći dio – Tatjana Josipović

0 out of 5
(0)

autor/i: Tatjana Josipović
recenzenti: prof. dr. Verica Trstenjak, prof. dr. sc. Siniša Petrović
broj stranica: 1108
godina izdanja: 2020.
vrsta uveza: tvrdi
jezik: Hrvatski

SKU: N/A
58,40  (440,01 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
privatno-pravo-europske-unije-posebni-dio-strucna-knjizara

Privatno pravo europske unije – posebni dio – Tatjana Josipović, Ivana Kanceljak, Saša Nikšić…

0 out of 5
(0)
 • Autori: Tatjana Josipović, Ivana Kanceljak, Saša Nikšić, Siniša Petrović, Kristijan Poljanec, Davor Adrian Babić, Dora Zgrabljić Rotar, Marko Baretić, Hano Ernst, Tomislav Jakšić, Antun Bilić, Željko Potočnjak, Andrea Grgić, Irena Majstorović, Ivan Šimović, Tena Hoško, Marko Jurić, Romana Matanovac Vučković, Mišo Mudrić, Iva Savić, Jasenko Marin
 • Godina izdanja: 2022.
 • Broj stranica: 1132
 • Jezik: hrvatski
SKU: N/A
54,42  (410,03 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Razvoj-financijske-regulacije-i-supervizije-u-Europskoj-Uniji-strucna-knjjizara

Razvoj financijske regulacije i supervizije u Europskoj Uniji – Ivana Bajakić

0 out of 5
(0)

Autor: Ivana Bajakić
Godina izdanja: 2021.
Jezik: hrvatski

SKU: N/A
26,54  (199,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu

Sloboda kretanja ljudi u EU-Kontekst Sporazuma o pridruživanju – Iris Goldner Lang

0 out of 5
(0)

Autor: Iris Goldner Lang
Broj stranica: 234
Godina izdanja: 2007.
Vrsta uveza: meki uvez
Dimenzije stranica: 16,5 x 23 cm
Jezik: hrvatski

SKU: N/A
19,77  (148,96 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu

Temeljna prava i zabrana diskriminacije u praksi europskih i nacionalnih sudova – Snježana Vasiljević i Mario Vinković

0 out of 5
(0)

Autor: Snježana Vasiljević i Mario Vinković
Broj stranica: 188
Godina izdanja: 2019.
Vrsta uveza: meki uvez
Dimenzije stranica:
Jezik: hrvatski

SKU: N/A
24,55  (184,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu

Uvod u europsko pravo društava – Hana Horak, Kosjenka Dumančić, Jasminka Pecotić Kaufman

0 out of 5
(0)

Autor: Hana Horak, Kosjenka Dumančić, Jasminka Pecotić Kaufman
Broj stranica: 500
Godina izdanja: 2010.
Vrsta uveza: meki uvez
Dimenzije stranica: 20 x 26 cm
Jezik: hrvatski

SKU: N/A
29,06  (218,95 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu

Uvod u europsko pravo društava – Hana Horak, Kosjenka Dumančić, Jasminka Pecotić Kaufman

0 out of 5
(0)

Autor: Hana Horak, Kosjenka Dumančić, Jasminka Pecotić Kaufman
Broj stranica: 500
Godina izdanja: 2010.
Vrsta uveza: tvrdi uvez
Dimenzije stranica: 21 x 26,7 cm
Jezik: hrvatski

SKU: N/A
39,68  (298,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Vanjska-i-sigurnosna-politika-Europske-Unije-Strucna-knjizara

Vanjska i sigurnosna politika Europske unije – Dunja Duić

0 out of 5
(0)

autor: Dunja Duić
Recenzenti: Iris Goldner Lang, Tunjica Petrašević
broj stranica: 172
godina izdanja: 2018.
vrsta uveza: meki
jezik: Hrvatski

SKU: N/A
23,63  (178,04 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu

Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse (2012.) – skupina autora

0 out of 5
(0)

autor: skupina autora
broj stranica: 777
godina izdanja: 2012
vrsta uveza: meki
dimenzije knjige širina i visina:
jezik: hrvatski

97,56  (735,07 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Knjiga-EuropskoMedjunarodnoPrivatnoPravo

Europsko međunarodno privatno pravo u eurointegracijskom procesu i izabrana pitanja mjerodavnog prava – Vilim Bouček

0 out of 5
(0)

Autor: Vilim Bouček
Recenzenti: prof. dr. se. Hrvoje Sikirić i prof. dr.sc. Davor Babić
Broj stranica: 424
Godina izdanja: 2021.
Vrsta uveza: tvrdi
Jezik: hrvatski

35,84  (270,04 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Europsko-Pravo-Trzisnog-Natjecanja-i-interesi-potrosaca-Strucna-knjizara

Europsko pravo tržišnog natjecanja i interesi potrošača – Ana Pošćić

0 out of 5
(0)

autor: Ana Pošćić
recenzenti: Nada Bodiroga-Vukobrat i Siniša Petrović
broj stranica: 280
godina izdanja: 2014.
vrsta uveza: meki
jezik: Hrvatski

16,33  (123,04 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Udzbenik-Europsko_privatno_pravo-Posebn_dio-Strucnaknjizara

Europsko privatno pravo – posebni dio Emilia Mišćenić, Ivana Kunda, Silvija Petrić, Vlatka Butorac Malnar, Danijela Vrbljanac, Sandra Winkler

0 out of 5
(0)

autor: Emilia Mišćenić, Ivana Kunda, Silvija Petrić, Vlatka Butorac Malnar, Danijela Vrbljanac, Sandra Winkler
broj stranica: 600
godina izdanja: 2021.
vrsta uveza: meki
jezik: hrvatski

47,65  (359,02 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Globalna-unifikacija-prava-elektronicke-trgovine-Strucna-knjizara

Globalna unifikacija prava elektroničke trgovine – Konvencija UN-a o elektroničkoj komunikaciji – Tin Matić

0 out of 5
(0)

autor: Tin Matić
broj stranica: 520
godina izdanja: 2019.
vrsta uveza: meki
jezik: Hrvatski

32,52  (245,02 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi europskog suda za ljudska prava

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava – Jasna Omejec

0 out of 5
(0)

Autor: Jasna Omejec
Broj stranica: 1580
Godina izdanja: 2014.
Vrsta uveza: tvrdi uvez
Dimenzije stranica:  21 x 27 cm
Jezik: hrvatski

112,81  (849,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
pravo-unutarnjeg-trzista-europske-unije-strucna-knjizara

PRAVO UNUTARNJEG TRŽIŠTA EUROPSKE UNIJE – Tamara Ćapeta i Iris Goldner Lang

0 out of 5
(0)
 • Autori: Nika Bačić Selanec, Melita Carević, Tamara Ćapeta, Iris Goldner Lang, Antonija Ivančan, Filip Kuhta, Mislav Mataija, Tamara Perišin, Davor Petrić, Luka Petrović, Siniša Rodin, Goran Selanec i Snježana Vasiljević
 • Godina izdanja: 2021.
 • Broj stranica: 400
 • Jezik: hrvatski
32,26  (243,06 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Privatno_Pravo_EU-Strucnaknjizara

Privatno pravo Europske unije – opći dio – Tatjana Josipović

0 out of 5
(0)

autor/i: Tatjana Josipović
recenzenti: prof. dr. Verica Trstenjak, prof. dr. sc. Siniša Petrović
broj stranica: 1108
godina izdanja: 2020.
vrsta uveza: tvrdi
jezik: Hrvatski

58,40  (440,01 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
privatno-pravo-europske-unije-posebni-dio-strucna-knjizara

Privatno pravo europske unije – posebni dio – Tatjana Josipović, Ivana Kanceljak, Saša Nikšić…

0 out of 5
(0)
 • Autori: Tatjana Josipović, Ivana Kanceljak, Saša Nikšić, Siniša Petrović, Kristijan Poljanec, Davor Adrian Babić, Dora Zgrabljić Rotar, Marko Baretić, Hano Ernst, Tomislav Jakšić, Antun Bilić, Željko Potočnjak, Andrea Grgić, Irena Majstorović, Ivan Šimović, Tena Hoško, Marko Jurić, Romana Matanovac Vučković, Mišo Mudrić, Iva Savić, Jasenko Marin
 • Godina izdanja: 2022.
 • Broj stranica: 1132
 • Jezik: hrvatski
54,42  (410,03 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Razvoj-financijske-regulacije-i-supervizije-u-Europskoj-Uniji-strucna-knjjizara
26,54  (199,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu

Sloboda kretanja ljudi u EU-Kontekst Sporazuma o pridruživanju – Iris Goldner Lang

0 out of 5
(0)

Autor: Iris Goldner Lang
Broj stranica: 234
Godina izdanja: 2007.
Vrsta uveza: meki uvez
Dimenzije stranica: 16,5 x 23 cm
Jezik: hrvatski

19,77  (148,96 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu

Temeljna prava i zabrana diskriminacije u praksi europskih i nacionalnih sudova – Snježana Vasiljević i Mario Vinković

0 out of 5
(0)

Autor: Snježana Vasiljević i Mario Vinković
Broj stranica: 188
Godina izdanja: 2019.
Vrsta uveza: meki uvez
Dimenzije stranica:
Jezik: hrvatski

24,55  (184,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu

Uvod u europsko pravo društava – Hana Horak, Kosjenka Dumančić, Jasminka Pecotić Kaufman

0 out of 5
(0)

Autor: Hana Horak, Kosjenka Dumančić, Jasminka Pecotić Kaufman
Broj stranica: 500
Godina izdanja: 2010.
Vrsta uveza: meki uvez
Dimenzije stranica: 20 x 26 cm
Jezik: hrvatski

29,06  (218,95 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu

Uvod u europsko pravo društava – Hana Horak, Kosjenka Dumančić, Jasminka Pecotić Kaufman

0 out of 5
(0)

Autor: Hana Horak, Kosjenka Dumančić, Jasminka Pecotić Kaufman
Broj stranica: 500
Godina izdanja: 2010.
Vrsta uveza: tvrdi uvez
Dimenzije stranica: 21 x 26,7 cm
Jezik: hrvatski

39,68  (298,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Vanjska-i-sigurnosna-politika-Europske-Unije-Strucna-knjizara

Vanjska i sigurnosna politika Europske unije – Dunja Duić

0 out of 5
(0)

autor: Dunja Duić
Recenzenti: Iris Goldner Lang, Tunjica Petrašević
broj stranica: 172
godina izdanja: 2018.
vrsta uveza: meki
jezik: Hrvatski

23,63  (178,04 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu

Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse (2012.) – skupina autora

0 out of 5
(0)

autor: skupina autora
broj stranica: 777
godina izdanja: 2012
vrsta uveza: meki
dimenzije knjige širina i visina:
jezik: hrvatski

97,56  (735,07 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Knjiga-EuropskoMedjunarodnoPrivatnoPravo

Europsko međunarodno privatno pravo u eurointegracijskom procesu i izabrana pitanja mjerodavnog prava – Vilim Bouček

0 out of 5
(0)

Autor: Vilim Bouček
Recenzenti: prof. dr. se. Hrvoje Sikirić i prof. dr.sc. Davor Babić
Broj stranica: 424
Godina izdanja: 2021.
Vrsta uveza: tvrdi
Jezik: hrvatski

35,84  (270,04 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Europsko-Pravo-Trzisnog-Natjecanja-i-interesi-potrosaca-Strucna-knjizara

Europsko pravo tržišnog natjecanja i interesi potrošača – Ana Pošćić

0 out of 5
(0)

autor: Ana Pošćić
recenzenti: Nada Bodiroga-Vukobrat i Siniša Petrović
broj stranica: 280
godina izdanja: 2014.
vrsta uveza: meki
jezik: Hrvatski

16,33  (123,04 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Udzbenik-Europsko_privatno_pravo-Posebn_dio-Strucnaknjizara

Europsko privatno pravo – posebni dio Emilia Mišćenić, Ivana Kunda, Silvija Petrić, Vlatka Butorac Malnar, Danijela Vrbljanac, Sandra Winkler

0 out of 5
(0)

autor: Emilia Mišćenić, Ivana Kunda, Silvija Petrić, Vlatka Butorac Malnar, Danijela Vrbljanac, Sandra Winkler
broj stranica: 600
godina izdanja: 2021.
vrsta uveza: meki
jezik: hrvatski

47,65  (359,02 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Globalna-unifikacija-prava-elektronicke-trgovine-Strucna-knjizara

Globalna unifikacija prava elektroničke trgovine – Konvencija UN-a o elektroničkoj komunikaciji – Tin Matić

0 out of 5
(0)

autor: Tin Matić
broj stranica: 520
godina izdanja: 2019.
vrsta uveza: meki
jezik: Hrvatski

32,52  (245,02 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi europskog suda za ljudska prava

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava – Jasna Omejec

0 out of 5
(0)

Autor: Jasna Omejec
Broj stranica: 1580
Godina izdanja: 2014.
Vrsta uveza: tvrdi uvez
Dimenzije stranica:  21 x 27 cm
Jezik: hrvatski

112,81  (849,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
pravo-unutarnjeg-trzista-europske-unije-strucna-knjizara

PRAVO UNUTARNJEG TRŽIŠTA EUROPSKE UNIJE – Tamara Ćapeta i Iris Goldner Lang

0 out of 5
(0)
 • Autori: Nika Bačić Selanec, Melita Carević, Tamara Ćapeta, Iris Goldner Lang, Antonija Ivančan, Filip Kuhta, Mislav Mataija, Tamara Perišin, Davor Petrić, Luka Petrović, Siniša Rodin, Goran Selanec i Snježana Vasiljević
 • Godina izdanja: 2021.
 • Broj stranica: 400
 • Jezik: hrvatski
32,26  (243,06 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Privatno_Pravo_EU-Strucnaknjizara

Privatno pravo Europske unije – opći dio – Tatjana Josipović

0 out of 5
(0)

autor/i: Tatjana Josipović
recenzenti: prof. dr. Verica Trstenjak, prof. dr. sc. Siniša Petrović
broj stranica: 1108
godina izdanja: 2020.
vrsta uveza: tvrdi
jezik: Hrvatski

58,40  (440,01 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
privatno-pravo-europske-unije-posebni-dio-strucna-knjizara

Privatno pravo europske unije – posebni dio – Tatjana Josipović, Ivana Kanceljak, Saša Nikšić…

0 out of 5
(0)
 • Autori: Tatjana Josipović, Ivana Kanceljak, Saša Nikšić, Siniša Petrović, Kristijan Poljanec, Davor Adrian Babić, Dora Zgrabljić Rotar, Marko Baretić, Hano Ernst, Tomislav Jakšić, Antun Bilić, Željko Potočnjak, Andrea Grgić, Irena Majstorović, Ivan Šimović, Tena Hoško, Marko Jurić, Romana Matanovac Vučković, Mišo Mudrić, Iva Savić, Jasenko Marin
 • Godina izdanja: 2022.
 • Broj stranica: 1132
 • Jezik: hrvatski
54,42  (410,03 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Razvoj-financijske-regulacije-i-supervizije-u-Europskoj-Uniji-strucna-knjjizara
26,54  (199,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu

Sloboda kretanja ljudi u EU-Kontekst Sporazuma o pridruživanju – Iris Goldner Lang

0 out of 5
(0)

Autor: Iris Goldner Lang
Broj stranica: 234
Godina izdanja: 2007.
Vrsta uveza: meki uvez
Dimenzije stranica: 16,5 x 23 cm
Jezik: hrvatski

19,77  (148,96 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu

Temeljna prava i zabrana diskriminacije u praksi europskih i nacionalnih sudova – Snježana Vasiljević i Mario Vinković

0 out of 5
(0)

Autor: Snježana Vasiljević i Mario Vinković
Broj stranica: 188
Godina izdanja: 2019.
Vrsta uveza: meki uvez
Dimenzije stranica:
Jezik: hrvatski

24,55  (184,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu

Uvod u europsko pravo društava – Hana Horak, Kosjenka Dumančić, Jasminka Pecotić Kaufman

0 out of 5
(0)

Autor: Hana Horak, Kosjenka Dumančić, Jasminka Pecotić Kaufman
Broj stranica: 500
Godina izdanja: 2010.
Vrsta uveza: meki uvez
Dimenzije stranica: 20 x 26 cm
Jezik: hrvatski

29,06  (218,95 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu

Uvod u europsko pravo društava – Hana Horak, Kosjenka Dumančić, Jasminka Pecotić Kaufman

0 out of 5
(0)

Autor: Hana Horak, Kosjenka Dumančić, Jasminka Pecotić Kaufman
Broj stranica: 500
Godina izdanja: 2010.
Vrsta uveza: tvrdi uvez
Dimenzije stranica: 21 x 26,7 cm
Jezik: hrvatski

39,68  (298,97 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu
Vanjska-i-sigurnosna-politika-Europske-Unije-Strucna-knjizara

Vanjska i sigurnosna politika Europske unije – Dunja Duić

0 out of 5
(0)

autor: Dunja Duić
Recenzenti: Iris Goldner Lang, Tunjica Petrašević
broj stranica: 172
godina izdanja: 2018.
vrsta uveza: meki
jezik: Hrvatski

23,63  (178,04 kn)
1 EUR = 7,53450 HRK
Dodaj u košaricu

Prikazuje se svih 15 rezultata