3D matematički modeli kretanja podzemnih voda i transporta zagađ

autor: Dr. Dragan Kaluđerović
broj stranica: 190
godina izdanja: 2009
vrsta uveza: meki uvez
dimenzije knjige širina i visina: 20,5cm x 29,5cm
jezik: srpski, latinica

27,87  (209,99 kn)

1 EUR = 7,53450 HRK

Opis

Ova knjiga ispunit će vrlo važan, i u ovom trenutku, izuzetno oskudan prostor u naučnoj i stručnoj literaturi Srbije i okolnih zemalja, vezan za kvantitativni tretman podzemnih voda. Praktično na taj način dobivamo prvu knjigu koja u našoj zemlji sveobuhvatnije tretira simulaciju protoka i transporta zagađenja kroz ispušteno i njegovo vazozno područje pomoću 3D modeliranja. Nažalost, tendencije pogoršanja kakvoće podzemnih voda postaju sve izraženije, a matematički modeli simulacije transporta onečišćenja najpouzdaniji su način predviđanja i kontrole – sanacija zagađenja.

CD sadrži verziju Visual MODFLOW koja je u potpunosti aktivna mjesec dana nakon instalacije. Sve su opcije dostupne, a tu je i tutorial za korištenje programa. Program je rađen u tvrtki Schlumberger Water Services. Svi modeli u knjizi napravljeni su ovim programom.
Povoljna je okolnost što se autor ove knjige već dugi niz godina intenzivno bavi problemima 2D i 3D modeliranja, uključujući jednogodišnji boravak u svjetski poznatom Waterloo Hydrogeologic Inc., što mu je bilo od velike koristi. Vremenom uspijeva savladati sve složenije procese advekcije, disperzije, adsorpcije i biorazgradnje i uspješno ih rješava s nizom konkretnih primjera iz Srbije i okoliša.
Kao poznavatelj računalne tehnologije i suvremenih metoda modeliranja, autor vrlo vješto uklapa najprimjerenije softverske pakete koji se u svijetu koriste za simulaciju kretanja podzemnih voda i migraciju onečišćujućih tvari u odgovarajuće primjere s kojima se bavio u praksi. Takvi su primjeri, između ostalog, izvori Vrbasa i Trnovče-Miloševac, kojima se prvi put u Srbiji obratio ovakav pristup. Posebno se ističu korisni potporni komentari autora o prednostima i nedostacima ovog ili onog softverskog paketa ili modela. Slična se ocjena može dati primjeru simulacije prirodne biorazgradnje i sanacije ksilena u makiškom izdanju, vrlo važnom za vodoopskrbu Beograda.
Izuzetno velike količine podataka o literaturi, snimljene na uobičajen način, velik broj shema, grafičkih prikaza, registriranih zajedničkim potpisima, elementi su koji nam omogućuju zaključak da je knjiga rađena na način korišten u objavljivanju sveučilišnih publikacija. Posebnost knjige je njezina izuzetna transparentnost. Svi su gornji pogledi vrlo jasno predstavljeni.
Ova knjiga obogaćuje našu literaturu u ovom području hidrogeologije i kao takva pobudit će interes u našoj znanstvenoj i stručnoj javnosti, posebno u krugovima koji se bave kvantitativnim pročišćavanjem podzemnih voda, posebno za naše mlade osoblje-buduće stručnjake na području trodimenzionalnog modeliranja.

Iz sadržaja:

1 Uvod
2 Moderni softverski paketi koji se koriste za 3D simulaciju kretanja podzemnih voda i prometa onečišćenja s teoretskim osnovama
2.1 3D simulacija pokreta podzemne vode – Modflow softver
2.2 3D hidrodinamička analiza praćenja čestica – program modpath
Jedan primjer primjene metode praćenja čestica
2.3 Matematičko modeliranje analitičkih elemenata – WinFlow
2.4 3D simulacija transporta zagađenja – MT3DMS program
3 Hidrodinamička analiza budućeg izvora za vodoopskrbu grada Vrbasa i određivanje sanitarne zaštitne zone
3.1 Trenutni uvjeti vodoopskrbe grada Vrbasa
3.2. Istraživački prostor i kratak pregled korištene dokumentacije
3.3. Geološke i hidrogeološke osnove za razvoj modela
3.4 Hidrogeološki model istraživanog područja
3.5 Preliminarna hidrodinamička analiza najprije objavljena metodom analitičkih elemenata – WinFlow programom
3.6 3D hidrodinamička simulacija kretanja podzemnih voda – programi protoka i modpath
4 Projektiranje izvora velikog kapaciteta (1000 l / s) pomoću 3D matematičkog modela simulacije protoka podzemnih voda i transportnog sredstva Advective – Projekt “Spas na Dojran Esseru”
4.1 Uvod
4.2 Osnovne postavke 3D hidrodinamičkog modela kao osnova za dizajn izvora
4.3 Konceptualni model hidrogeološkog sustava Gavato
4.4 Geološki model hidrogeološkog sustava Gavato
4.5 3D numerički model protoka podzemne vode
4.6 Rezultat numeričke simulacije – srpanj 2001
4.7 Rezultati numeričke simulacije – svibanj 2002
4.8 Prognoza sustava bušotine Gavato
4.9 Određivanje 3D sanitarne zaštitne zone
4.10 Komentirajte
5 Određivanje 3D sanitarne zaštitne zone za izvor Grmić u Bijeljini kapaciteta 520 l / s
5.1 Uvod Pogreška: Referentni izvor nije pronađen
5.2 Objavljen 3D geološki model semberskih
5.3 Objavljen 3D hidrodinamički model Semberske
5.4 3D sanitarna zaštitna zona za kapacitet 570 l / s Grmić bunar (otprilike postojeće stanje) i Kanal Drina – Dasnica kao novi granični uvjeti
5.5 Zaključak
6 Demonstracija razvoja matematičkog modela na dionici Trnovče – Miloševac – Lozovik u svrhu određivanja eksploatacijske sposobnosti izvora i sanitarno-zaštitne zone za vodoopskrbu Velika Plana
6.1 Uvod
6.2 Hidrogeologija aluzije rijeke Velika Morava na istraživanom području
6.3 Otpušten aluvijalni način rada
6.4 Matematički model aluzije rijeke Velika Morava na toku sela Veliko Orašje-Trnovče – Miloševac
6.5 Prognoza eksploatacijskih kapaciteta bušotine Miloševac
6.6 Oznaka sanitarne zaštitne zone projektiranog izvora
6.7 Zaključak
7 Utjecaj karakteristika zone vazoza na transport onečišćenja s posebnim osvrtom na promjenu geokemijskih karakteristika zbog onečišćenja odlagališta otpada
7.1 Uvod
7.2 Jednadžbe kretanja podzemnih voda i prometa onečišćenja kroz zonu vadoze
7.3 Usporedni prikaz simulacije transporta zagađenja na profilima različitih karakteristika
7.4 Pregled promjene geokemijskih karakteristika podzemnih voda zbog onečišćenja odlagališta
7.5 Zaključak
8 Izrada nestacionarnog numeričkog modela nastalog u dolini rijeke Ezousa (Republika Cipar) s ciljem dobivanja pozadine za izdan test umjetnog hranjenja
8.1 Uvod
8.2 Konceptni i numerički model nastao u dolini rijeke Ezousas
8.3 Zaključak
9 Kvantificiranje utjecaja Velikog kanala blizu grada Vrbasa na zagađenu otpadnom vodom na kakvoću vode
9.1 Uvod
9.2 Opće informacije
9.3 Hidrogeološke karakteristike terena
9.4 Model simulacije transporta zagađenja
9.5 Početni i granični uvjeti modela
9.6 Prikaz i analiza rezultata simulacije transporta zagađenja
10 Simulacija transporta nitrata kroz zasićeni i nezasićeni medij na primjeru izvora vode za gradove Velika Plana i Smederevska Palanka
10.1 Uvod
10.2 Lokacija izvora zagađenja
10.3 Hidrogeološke karakteristike terena
10.4 Metodološki pristup
10.5 Simulacija transporta modela
10.6 Simulacija u nezasićenoj zoni
10.7 Simulacija zone zasićenja
10.8 Prikaz rezultata simulacije transporta zagađenja
11 Brojčani eksperiment za smanjenje nejasnoća 3D modela zagađenja podzemne vode
12 Dokaz primjene 3D simulacije transporta zagađenja kako bi se odredila metoda sanacije TCE (trikloretana) otopljenog u podzemnoj vodi
13 Demonstriranje pristupa određivanju trajanja sustava s pumpama i tretmanima za revitalizaciju visoko topljivog DNAPL-a iz umjetnog otpuštanja formiranog ispod HIP Petrokemije
14 Simulacija prirodne biorazgradnje i sanacije ksilena u izdanju Makish

Odaberi državu / Chose Country