Kanalizacija naselja – odvodnja i zbrinjavanje otpadnih i oborinskih voda – Jure Margeta

autor: prof. dr. sc. Jure Margeta
recenzenti: prof. emeritus Stanislav Tedeschi, prof. dr. sc. Haša Bajraktarević-Dobran, prof. dr. sc. Mijo Vranješ
broj stranica: 654
godina izdanja: 2009.
vrsta uveza: tvrdi
jezik: Hrvatski

33,18  (249,99 kn)

1 EUR = 7,53450 HRK

Opis

Kanalizacija naselja – odvodnja i zbrinjavanje otpadnih i oborinskih voda – Jure Margeta

Ova je knjiga drugo dopunjeno i prošireno izdanje knjige “Kanalizacija naselja”.

Knjiga u cijelosti obrađuje problematiku sakupljanja, odvodnje i ispuštanja, kao i osnove pročišćavanja otpadnih i oborinskih voda.
Obuhvaća sve etape realizacije ove komunalne infrastrukture: od planiranja i projektiranja do izgradnje
i upravljanja, tako da je problem u cijelosti obrađen na jednom mjestu.

Problematika se obrađuje teoretski i praktično. Kombinacijom prezentacije teoretskih podloga i praktičnih smjernica nastoji se problem obraditi cjelovito, te potaknuti stručnjake na razvoj inovativnih rješenja i pristupa u rješavanju ovog složenog problema.

Knjiga je namijenjena studentima građevinarstva, stručnjacima i inženjerima kao pomoć u rješavanju problema zdravstvene hidrotehnike urbanih sredina, čime se doprinosi boljem i sigurnijem življenju u gradovima, kao i zaštiti okoliša.

Glavna poglavlja iz Sadržaja knjige:

Predgovor

1. Kanalizacija – osnove, tipovi i sheme

Uvod

1.1. Kanalizacijske vode: podrijetlo, karakteristike i utjecaji na okoliš

1.2. Kanalizacija – dio urbanog i vodoprivrednog sustava

1.3. Zakonska regulativa

1.4. Tipovi odvodnje

1.5. Izbor tipa odvodnje

1.6. Osnovne sheme kanalizacije

Literatura

2. Mjerodavne količine otpadnih i oborinskih voda

Uvod

2.1. Otpadne vode

2.2. Oborinske vode

2.3. Bilanca voda u kanalizaciji

Literatura

3. Projektiranje kanalizacijske mreže

Uvod

3.1. Osnovne teorijske postavke za dimenzioniranje kanalizacijskog kolektora

3.2. Pogonska hrapavost

3.3. Ograničenje brzina

3.4. Ograničenje padova

3.5. Ograničenje minimalnih profila

3.6. Ograničenja visine punjenja kanalizacijskih kolektora

3.7. Visinsko (vertikalno) vođenje trase

3.8. Horizontalno (tlocrtno) vođenje trase kanala

3.9. Promjena pravca

3.10. Položaj kanala u prometnici i kućni priključci

3.11. Križanje s instalacijama i preprekama

3.12. Statički proračun kolektora

3.13. Dimenzioniranje kanalizacijske mreže

3.14. Projektiranje vakuumske kanalizacije

3.15. Projektiranje tlačne kanalizacije

Literatura

4. Kanalizacijski kolektori

Uvod

4.1. Vrste kanala, tipovi, oblici i osnovne karakteristike

4.2. Ugradnja kanalizacijskih kolektora

4.3. Ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih kanala

4.4. Izbor kanalskog materijala – vrste kanala

Literatura

5. Opremanje kanalizacijske mreže

Uvod

5.1. Revizijska okna

5.2. Okna za prekid pada

5.3. Objekti za spajanje i skretanje kanala

5.4. Objekti za skupljanje površinskih voda s prometnica i drugih površina

5.5. Okna za snijeg

5.6. Mjerni uređaji

5.7. Ispirači mreže

5.8. Uređaji za zatvaranje

5.9. Zaštitni uređaji

5.10. Ulazne građevine

Literatura

6. Objekti kanalizacijskog sustava

Uvod

6.1. Rasteretne građevine

6.2. Crpke i srpni sustavi

6.3. Bazeni za oborinsku vodu

Literatura

7. Ispusti

Uvod

7.1. Općenito

7.2. Određivanje mjesta i načina ispuštanja voda

7.3. Hidrauličko dimenzioniranje

7.4. Statičko dimenzioniranje

7.5. Konstruktivne karakteristike ispusta

Literatura

8. Održavanje i upravljanje kanalizacijom

Uvod

8.1. Štetna djelovanja voda na kanalizaciju

8.2. Infiltracija i nekontrolirani dotoci u kanalizaciju

8.3. Ostala štetna djelovanja

8.4. Motrenje i baze podataka

8.5. Održavanje kanalizacije

8.6. Popravci

8.7. Organizacija tvrtke

Literatura

9. Smjernice za pročišćavanje otpadnih i oborinskih voda

Uvod

9.1. Pročišćavanje komunalnih otpadnih voda

9.2. Pročišćavanje oborinskih voda

9.3. Prerada i zbrinjavanje mulja

Literatura

10. Projektna dokumentacija

Uvod

10.1. Osnove

10.2. Studije

10.3. Idejno rješenje

10.4. Idejni projekt

10.5. Glavni projekt

10.6. Izvedbeni projekt

Literatura

11. Kazalo pojmova