Osnove automatike I. dio Analiza i sinteza kontinuiranih sustava – Petar Crnošija,Toni Bjažić

autor: Petar Crnošija,Toni Bjažić
broj stranica: 329
godina izdanja: 2011.
vrsta uveza:
dimenzije knjige širina i visina: 17 × 24 cm
jezik: hrvatski

158,00 kn

Opis

Knjiga Osnove automatike I. dio namijenjena je studentima tehničkih fakulteta i veleučilišta, koji područje analize i sinteze kontinuiranih sustava upravljanja slušaju u predmetima pod nazivima: Osnove automatike, Automatika, Automatsko upravljanje, Upravljanje i regulacija i slično.

Temeljni je sadržaj knjige iz područja analize i sinteze linearnih kontinuiranih sustava automatskog upravljanja primjenom Bodéova prikaza (aproksimacije pravcima) frekvencijskih karakteristika otvorenog sustava i prema zadanom ponašanju zatvorenog sustava u vremenskom području. Potrebno je naglasiti da je ta metoda jedina koja omogućava inženjersko projektiranje regulatora realnih procesa bez primjene računala. Dobiveni rezultati tako projektiranog regulatora omogućavaju da se uz manju korekciju parametara regulatora, simuliranjem sustava na računalu ili podešavanjem na realnom procesu postigne zadano ponašanje sustava.

U ovoj je knjizi opisana podjela i osnovne karakteristike sustava automatskog upravljanja: linearnih i nelinearnih, stacionarnih i nestacionarnih te kontinuiranih i diskretnih (relejskih, impulsnih i digitalnih) te statičke i dinamičke karakteristike elemenata sustava automatskog upravljanja.
Dane su i različite definicije prijenosne funkcije sustava te opisani osnovni principi i standardni oblici matemetičkih modela sustava.

Detaljno su opisani:

Bodeov prikaz (aproksimacija s pravcima) frekvencijskih karakteristika
postupak izvoda i oblik prijelaznih funkcija tipičnih elemenata sustava primjenom inverzna Laplaceove transformacije
postupak određivanja elemenata i parametara prijenosnih funkcija iz eksperimentalno određenih prijelaznih funkcija i frekvencijskih karakteristika
postupak određivanja stabilnosti sustava metodama Routh-Hurwitza te korištenjem amplitudno fazne karakteristike (polarnog dijagrama) i
Bodeovog prikaza logaritamske amplitudno frekvencijske i fazno frekvencijske karakteristike otvorenog sustava
pojmovi amplitudnog i faznog osiguranja
izvedeni su izrazi za statičku, kinetičku i dinamičku pogrešku realnih sustava
postupak sinteze parametara PI regulatora
postupak korekcije frekvencijske karakteristike otvorenog sustava i ograničenje mogućnosti primjene tih korekcija
metode Ziegler-Nicholsa za određivanje parametara PI regulatora
svojstva Laplaceove transformacije te inverzne transformacije i njena primjena na izračunavanje odziva sustava
primjena Matlaba i Simulinka za određivanje odziva i frekvencijskih karakteristika sustava

Dani su zadaci s rješenjima i postupcima rješavanja.

Odaberi državu / Chose Country