Preskoči do informacija o proizvodu
1 od 1

Stručna Knjižara

TUŽBE i drugi podnesci u parničnom, izvanparničnom i upravnom postupku - Darko Vrljić

TUŽBE i drugi podnesci u parničnom, izvanparničnom i upravnom postupku - Darko Vrljić

Redovna cijena €199,08
Redovna cijena €0,00 Prodajna cijena €199,08
Popust Rasprodano
Porez je uključen. Poštarina se obračunava prilikom završetka kupnje.
Kratki opis: Autor: Darko Vrljić Godina izdanja: 2018. Broj stranica: Knjiga I - 1050 stranica, Knjiga II - 950 stranica Jezik: hrvatski

Primjeri tužbi i drugih podnesaka u parničnom, izvanparničnom i upravnom postupku sadržani u knjigama sačinjeni su prema važećim zakonskim propisima.

Svi primjeri su zaživjeli u praksi pa tako predstavljaju aktualnu pravnu pomoć svima koji se susreću s ovom problematikom u svom radu.

Knjige sadrže praktične primjere, (preko 550 primjera), napomene uz praktične primjere, obimnu sudsku praksu i bilješke.

Knjige su podijeljene u četrnaest poglavlja:

(KNJIGA PRVA) – sadrži tužbe iz područja: I. TUŽBE PREMA ZAKONU O OBVEZNIM ODNOSIMA – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18. II. TUŽBE RADI ISPLATE III. TUŽBE PREMA ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA – „Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14. IV. TUŽBE PREMA ZAKONU O NASLJEĐIVANJU – Narodne novine“, broj: 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15.  

(KNJIGA DRUGA) – sadrži tužbe iz područja: I. TUŽBE PREMA ZAKONU O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA – „Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 114/2001, 100/2004, 107/2007, 152/2008, 126/2010, 55/2013. i 60/13. II.TUŽBE PREMA OBITELJSKOM ZAKONU – “Narodne novine”, br.: 103/2015. III. TUŽBE PREMA ZAKONU O RADU – “Narodne novine”, br.: 93/14, 127/17. IV. TUŽBE PREMA ZAKONU O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA – “Narodne novine”, br.: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15. V. TUŽBE PREMA STEČAJNOM ZAKONU – “Narodne novine”, br.: 71/15, 104/17. VI. TUŽBE PREMA OVRŠNOM ZAKONU – “Narodne novine”, br.: 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17. VII. TUŽBE IZ PODRUČJA AUTORSKIH PRAVA, PATENTA, ŽIGOVA, PLATNOG NALOGA, VIII. TUŽBE PREMA ZAKONU O UPRAVNIM SPOROVIMA -„Narodne novine“, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 – OiRUSRH i 29/17. IX. PRIMJERE OSTALIH TUŽBI X. PODNESCI U IZVANPARNIČNOM POSTUPKU – Obiteljski zakon, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o sudskom izvanparničnom postupku, Zakon o nasljeđivanju, Za k o n o zemljišnim knjigama, Stečajni zakon , Ovršni zakon, Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti, Zakon o mjenici.  

– CD TUŽBE i drugi podnesci u parničnom, izvanparničnom i upravnom postupku – sadrži: knjigu 1. i knjigu 2., isto tako sadrži redakcijske pročišćene tekstove zakona vezanih za prikazanu materiju (preko 50). – CD ima mogućnost pretraživanja cjelokupnog sadržaja (pojmova) knjige 1. i knjige 2., kao i svih sadržanih zakona (indeks) – CD ima mogućnost prijenosa pojedinačnih primjera na računalo radi daljnje obrade.   SADRŽAJ TUŽBE I ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18. - Primjer 001. – Primjer tužbe radi isplate kamate zbog zakašnjele predaje stana (Članak 31. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 002. – Primjer tužbe radi ispunjenja alternativne obveze (Članak 32. - 37. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 003. – Primjer tužbe radi ispunjenja fakultativne obveze (Članak 38. - 39 . - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 004. – Primjer tužbe radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji (Članak 66. i 67. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 005. – Primjer tužbe radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji s prijedlogom za zabilježbu spora (Članak 69. st. 1. i 2. i čl. 70. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 006. – Primjer tužbe radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji s prijedlogom za zabilježbu spora (Članak 69. st. 1. i 2. i čl. 70.- . Zakon o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer II Primjer 007. – Primjer tužbe radi naplate ustupljenog potraživanja (Članak 80.- 89. - Zakon o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 008. – Primjer tužbe radi isplate temeljem Ugovora o preuzimanju duga (Članak 96, - 100,. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer ugovora o preuzimanju duga koji je predmet spora Primjer 009. – Primjer tužbe radi isplate temeljem Ugovora o preuzimanju duga. (Članak 96. - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer II Primjer 010. – Primjer tužbe radi naplate preuzetog duga (Članak 96., 243., 368. i 1111. - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 011. – Primjer tužbe radi isplate temeljem ugovora o pristupanju dugu (Članak 101. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer ugovora o pristupanju dugu koji je predmet spora Primjer 012. – Primjer tužbe radi ispunjenja obveze iz ugovora o jamstvu (Članak 104.- 109. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 013. – Primjer tužbe jamca radi isplate (Članak 120. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 014. – Primjer tužbe radi isplate na ime ugovora o kreditu i ugovora o financijskom leasingu sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine (Članak 120., 125, i 499. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 015. – Primjer tužbe radi izdavanja platnog naloga s regresnim zahtjevom (Članak 125. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 016. – Primjer tužbe radi isplate temeljem izvansudske nagodbe (Članak 150, 159. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer izvansudske nagodbe koja je predmet spora Primjer 017. – Primjer tužbe radi isplate temeljem izvansudske nagodbe (Članak 150, 159. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer II Primjer ugovora o nagodbi koji je predmet spora Primjer 018. – Primjer tužbe radi pobijanja sudske nagodbe (Članak 150 – 159. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 019. – Primjer tužbe radi isplate na ime izjave o priznanju duga s prijedlogom za izdavanjem privremene mjere (Članak 240. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 020. – Primjer tužbe radi povrata avansa koji je uplaćen po ponudi temeljem Ugovora o gradnji (Članak 252. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 021. – Primjer tužbe radi isplate temeljem predugovora o kupoprodaji nekretnine (Članak 268. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer predugovora o kupoprodaji nekretnine koja je predmet spora Primjer 022. – Primjer tužbe radi zaključenja glavnog ugovora (Članak 268. - Zakona o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 023. – Primjer tužbe radi isplate dvostruke kapare (Članak 304. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 024. – Primjer tužbe radi utvrđenja ništetnosti ugovora (Članak 322. - Zakona o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 025. – Primjer tužbe radi utvrđenja ništetnosti ugovora o kreditnom poslovanju s inozemstvom (Članak 322. - Zakona o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 026. – Primjer tužbe radi utvrđenja ništetnosti ugovora o kreditu, sporazuma o osiguranju novčane tražbine i bianco mjenice sa zahtjevom za izdavanjem tabularne ispravu podobne za upis brisanja hipoteke upisane u zemljišnim knjigama (Članak 322. - Zakona o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 027. – Primjer tužbe radi pobojnosti ugovora sa zahtjevom za isplatu (Članak 330-335. - Zakona o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 028. – Primjer tužbe radi izvršenja ugovorne obveze s odgovorima na tužbu (Članak 336. - Zakona o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 029. – Primjer tužbe radi isplate temeljem ugovora o zakupu poslovnog prostora (Članak 346. st. 2., i 120 - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 030. – Primjer tužbe radi isplate regresa (Članak 346. čl. 109.st. 4. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) članka 186.a. Zakona o parničnom postupku i odredbe članka 84.st. 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Primjer 031. – Primjer tužbe radi isplate ugovorne kazne zbog zakašnjele predaje stana (Članak 350. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 032. – Primjer tužbe radi isplate penala (Članak 350. - Zakona o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 033. – Primjer tužbe radi isplate ugovorene novčane kazne zbog prijevremenog raskida ugovora temeljem date izjave (Članak 350. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 034. – Primjer tužbe radi plaćanja ugovorne kazne (Članak 350. i 356. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 035. – Primjer tužbe radi isplate kad druga strana ne ispuni svoju obvezu iz ugovora (Članak 360. - Zakon o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 036. – Primjer tužbe radi ispunjenja ugovora o izradi i ugradnji stolarije (Članak 360. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer ugovora o izradi i ugradnji stolarije koji je predmet tužbe radi ispunjenja istog Primjer 037. – Primjer tužbe radi raskida ugovora (Članak 360., - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 038. – Primjer tužbe radi raskida ugovora i isplate (Članak 360. i 413. - Zakona o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 039. – Primjer tužbe radi raskida ugovora i isplate (Članak 360. i 413., - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer II Primjer 040. – Primjer tužbe radi naknade štete zbog neispunjenja obveza po ugovoru (Članak 360. i 368. - Zakona o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 041. – Primjer tužbe radi utvrđenja da je ugovor raskinut (Članak 361. - Zakona o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 042. – Primjer tužbe radi poništenja ugovora zbog nerazmjera uzajamnih činidaba (Članak 375. - Zakona o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 043. – Primjer tužbe radi ispunjenja ugovora o prodaji sa odgovorima na tužbu (Članak 376. i 389. - Zakona o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 044. – Primjer tužbe radi povrata uplaćenog iznosa temeljem ponude (Članak 413. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 045. – Primjer tužbe radi isplate na ime prava prvokupa (Članak 449. i 450. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 046. – Primjer tužbe radi opozivanja ugovora o darovanju (Članak 494. - Zakona o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 047. – Primjer tužbe radi povrata novčanog iznosa na ime zajma (Članak 9., 166., 499, i 500, - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer ugovora o pozajmici, koji je predmet spora Primjer 048. – Primjer tužbe radi isplate temeljem sporazuma o pozajmici (Članak 499. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 049. – Primjer tužbe radi namirenja potraživanja iz založene stvari temeljem Ugovora o zajmu (Članak 499, - 508,. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer ugovora o zajmu sa sporazumom radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini koji je predmet spora Primjer 050. – Primjer tužbe radi utvrđenja ništetnosti ugovora o zajmu kao simuliranog pravnog posla i nadomještanja ugovora Primjer 051. – Primjer tužbe radi namirenja potraživanja iz založene stvari temeljem Ugovora o zajmu i Ugovora o ustupu tražbine s prijedlogom upisa zabilježbe hipotekarne tužbe (Članak 499, - 508,. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 052. – Primjer tužbe radi povrata sredstava, stečenih bez osnove i naknada štete sa zahtjevom za isplatu ugovorene kamate (Članak 500. st. 2. 26. st. 3., a u svezi sa stavkom 1., istog članka. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 053. – Primjer tužbe radi ispunjenja obveze iz Ugovora o podzakupu poslovnog prostora (Članak 537, - 540., - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 054. – Primjer tužbe radi isplate i naknade temeljem ugovora o najmu sa slobodno ugovorenom najamninom (Članak 550. – 578. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 055. – Primjer tužbe radi raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju (Članak 583. st. 2 - Zakona o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 056. – Primjer tužbe radi raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju zbog neispunjavanja obveza (Članak 583. st. 3 - Zakona o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 057. – Primjer tužbe radi isplate naknade zbog raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju (Članak 583. i Članaka 1111. - Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 058. – Primjer tužbe radi raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju zbog izmijenjenih okolnosti (Članak 584. - Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 059. – Primjer tužbe radi isplate naknade zbog prestanka ugovora o doživotnom uzdržavanju (Članak 585. - Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 060. – Primjer tužbe radi isplate naknade iz ugovora o djelu (Članak 590. i 619. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 061. – Primjer tužbe radi otklanjanja nedostataka na građevini (Članak 604., 608. i 630. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 062. – Primjer tužbe radi isplate temeljem ugovora o građenju (Članak 620. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 063. – Primjer tužbe radi isplate temeljem ugovora o građenju s odgovorom na tužbu (Članak 620, - 636. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 064. – Primjer tužbe radi polaganja računa i isplate temeljem ugovora o ortaštvu (Članak 644. - Zakon o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18. i Članak 186.b. st. 5. u vezi s čl. 40. st. 2. - Zakon o parničnom postupku - Narodne novine“, broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) Primjer 065. – Primjer tužbe radi vraćanja stvari temeljem ugovora o ostavi (podredno radi naknade štete) (Članak 731. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 066. – Primjer tužbe radi isplate temeljem Ugovora o trgovinskom zastupanju (Članak 804. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer ugovora o trgovinskom zastupanju koji je predmet spora Primjer 067. – Primjer tužbe radi plaćanja posredničke provizije (Članak 844. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 068. – Primjer tužbe radi isplate temeljem Ugovora o operativnom leasingu i Ugovora o subrogaciji (Članak 963. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 069. – Primjer regresne tužbe zbog naknade štete (Članak 963. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 070. – Primjer tužbe radi povrata novčanog iznosa naplaćenom suprotno svrsi za koju je izdana mjenica, bez da su nastupili uvjeti za aktiviranje mjenice kao mjeničnog jamstva s prijedlogom za određivanje privremene mjere Primjer ugovora koji je predmet spora Primjer 071. – Primjer tužbe radi naknade štete prema odredbama članka 165. stavak 1. Zakona o rudarstvu (Članak 1045. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 072. – Primjer tužbe radi naknade štete na ime legalnosti izgrađene zgrade koja je izgrađena protivno izdanoj građevinskoj dozvoli (Članak 1045. i 1089. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 073. – Primjer tužbe radi naknade štete (Članak 1046, i 1095. - Zakon o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 074. – Primjer tužbe radi naknade nematerijalne štete s odgovorima na tužbu (Članak 1046, i 1095. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 075. – Primjer tužbe sa zahtjevom da se ukloni opasnost štete (Članak 1047. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 076. – Primjer tužbe sa zahtjevom na isplatu nakon što nije uklonjena opasnost štete (Članak 1047. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 077. – Primjer tužbe radi naknade štete prema solidarnim dužnicima na ime otuđenja građevinske opreme (Članak 1061. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 078. – Primjer tužbe radi naknade štete uzrokovane opasnom djelatnošću (Članak 1063 - 1067 . - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 079. – Primjer tužbe radi naknade materijalne štete izazvane motornim vozilom u pogonu (Članak 1068. – 1069. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 080. – Primjer tužbe za isplatu štete na ime regresa prema solidarnim dužnicima (Članak 1064. i 1069. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) i članka. 29.st. 5. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (NN 151/05, 36/09, 75/09, 76/13) Primjer 081. – Primjer tužbe radi naknade materijalne štete izazvane motornim vozilom u pogonu (podijeljena odgovornost) (Članak 1072. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 082. – Primjer tužbe radi naknade štete uzrokovane proizvodom s nedostatkom (Članak 1073. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 083. – Primjer tužbe radi naknade štete uzrokovane obustavom usluge od javnog interesa (Članak 1084. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 084. – Primjer tužbe radi naknade imovinske štete sa zahtjevom za uspostavu prijašnjeg stanja (Članak 1085. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 085. – Primjer tužbe radi popravljanja štete (Članak 1085. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 086. – Primjer tužbe radi naknade imovinske i nematerijalne štete (Članak čl. 1085, 1046, i 1086. - Zakon o obveznim odnosima - Zakona o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 087. – Primjer tužbe radi naknade štete protiv lovozakupnika koji nije proveo zakonom propisane mjere zaštite i osiguranja svog lovišta, uz prijedlog za osiguranje dokaza (Članak 1085, i 1086., - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 088. – Primjer tužbe radi isplate regresa na ime štete (Članak 1085, 1046, i 1086. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 089. – Primjer regresne tužbe Primjer 090. – Primjer tužbe radi naknade štete i izmakle koristi (Članak 1089. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 091. – Primjer tužbe radi naknade imovinske štete (Članak 1089. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 092. – Primjer tužbe radi naknade imovinske štete (Članak 1089. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer II Primjer 093. – Primjer tužbe radi naknade štete (Članak 1095. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 094. – Primjer tužbe radi povišenja rente, izgubljene zarade, i zarade izvan redovnog radnog odnosa (Članak 1096. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 095. – Primjer tužbe radi naknade štete solidarnih dužnika kao izvođača, na ime otuđenja građevinske opreme (Članak 1107. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 096. – Primjer tužbe radi naknade štete povodom ukidanja potvrde o pravomoćnosti i ovršnosti presude Primjer 097. – Primjer tužbe radi naknade štete zbog bespravnog eksploatiranja građevinskog pijeska i šljunka Primjer 098. – Primjer tužbe radi naknade štete s prijedlogom za osiguranje dokaza Primjer 099. – Primjer tužbe radi naknade štete Primjer 100. – Primjer tužbe radi naknade štete i vraćanja novčanog iznosa na ime duga temeljem odredbe članka 144.st.3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Primjer 101. – Primjer tužbe radi naknade štete kao posljedice tuženikova nezakonitog postupanja povodom naplate po rješenju o ovrsi kojim je s računa tužitelja prisilno naplaćen iznos, a sve protivno odredbama Stečajnog zakona Primjer 102. – Primjer tužbe radi isplate regresa Primjer 103. – Primjer tužbe radi isplate regresa – Primjer II Primjer 104. – Primjer tužbe radi naknade štete temeljem odredbi članka 136. st.1. i 148. st. 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13, 137/13) . 492 Primjer 105. – Primjer tužbe radi isplate regresa na ime naknade štete temeljem Čl. 27. st. 3. i 28. stavka 1. Zakona o zaštiti na radu i čl. 148. Zakona o zdravstvenom osiguranju, Čl. 5 i 15. Pravilnika o zaštiti na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala (NN broj 49/86) Primjer 106. – Primjer tužbe radi stjecanja bez osnove zbog korištenja poslovnog prostora bez pravne osnove (Članak 1111. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 107. – Primjer tužbe radi stjecanja bez osnove (Članak 1111. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 108. – Primjer tužbe radi stjecanja bez osnove (Članak 1111. - Zakon o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer II Primjer 109. – Primjer tužbe radi stjecanja bez osnove (Članak 1111, i 1115. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer III Primjer 110. – Primjer tužbe radi stjecanja bez osnove (Članak 1111., i čl. 1115. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer IV Primjer 111. – Primjer tužbe radi isplate koristi stečene bez valjanog pravnog osnova korištenjem tuđeg dijela zemljišta (Članak 1111, i 1120. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 112. – Primjer tužbe radi stjecanja bez osnove na ime neisporučenih plaćenih proizvoda (Članak 1111., - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 113. – Primjer tužbe radi stjecanja bez osnove koja korist je stečena protivno odredbi članka.16.st. 2. Zakona o doplatku za djecu (Članak 1111., - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 114. – Primjer tužbe radi stjecanja bez osnove na ime obveza plaćanja naknade za korištenje stana sukladno članku 49. Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN 145/10, 70/12) odnosno sada čl.65. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. (NN 94/13, 18/16), čl.186 a Zakona o parničnom postupku, i čl.90. Zakona o državnom odvjetništvu, (Članak 1111., - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 115. – Primjer tužbe radi isplate (Članak 1113. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 116. – Primjer tužbe radi isplate na ime korištenja stana bez valjane pravne osnove (Članak 1120. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer 117. – Primjer tužbe radi isplate na ime poslovodstva bez naloga (Članak 1122 - 1126. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) TUŽBE II TUŽBE RADI ISPLATE Primjer 001 – Primjer tužbe radi regresne isplate režijskih troškova Primjer 002. – Primjer tužbe radi isplate na ime kratkoročnog zajma u kasi uzajamne pomoći Primjer 003. – Primjer tužbe radi isplate isplate vodnih usluga prema solidarnim dužnicima (čl. 205.st.2. Zakon o vodama) Primjer 004. – Primjer tužbe kooperanta radi isplate izvršenih radova Primjer 005. – Primjer tužbe radi isplate na ime usluge vođenja poslovnih knjiga Primjer 006. – Primjer tužbe radi isplate zbog pogrešno uplaćenog novčanog iznosa plaće od strane knjigovodstvenog servisa Primjer 007. – Primjer tužbe radi isplate zbog pogrešno uplaćenog novčanog iznosa od strane knjigovodstvenog servisa - Primjer II Primjer 008. – Primjer tužbe radi isplate na ime izrade dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole Primjer 009. – Primjer tužbe radi isplate zbog neispunjenja ugovorne obveze Primjer 010. – Primjer tužbe radi isplate pravne osobe sa sjedištem izvan područja Republike Hrvatske Primjer 011. – Primjer tužbe radi isplate temeljem usmenog dogovora i akontacije Primjer 012. – Primjer tužbe radi isplate od pravnog slijednika ostavitelja, temeljem ugovora o kupoprodaji stana, sukladno čl.8.st.1., čl.139.st.1., Zakona o nasljeđivanju Primjer 013. – Primjer tužbe radi isplate temeljem Ugovora o povratu jednokratne solidarne pomoći i ugovora o poslovnoj suradnji kao i aneksa tom ugovoru ……... 587 Primjer 014. – Primjer tužbe radi isplate temeljem raskida ugovora o kupoprodaji brodice Primjer 015. – Primjer tužbe radi isplate temeljem pisane potvrde Primjer 016. – Primjer tužbe radi isplate temeljem usmenog ugovora o zajmu i ugovora o otplati duga Primjer ugovora o otplati duga koji je predmet spora Primjer 017. – Primjer tužbe radi isplate temeljem ugovora o zajmu Primjer 018. – Primjer tužbe radi isplate s osnova zajma Primjer 019. – Primjer tužbe radi isplate temeljem Ugovora o kratkoročnoj pozajmici Primjer 020. – Primjer tužbe radi isplate temeljem ugovora o pohađanju tečaja stranog jezika Primjer 021. – Primjer tužbe radi isplate temeljem ugovora o zakupu poslovnog prostora Primjer 022. – Primjer tužbe radi isplate temeljem ugovora o zakupu poslovnog prostora – Pimjer II Primjer 023. – Primjer tužbe radi isplate zbog neizvršavanja obveze isporuke plaćene robe Primjer 024. – Primjer tužbe radi isplate temeljem Ugovora o dugoročnom nenamjenskom gotovinskom kreditu Primjer ugovora ugovora o dugoročnom nenamjenskom gotovinskom kreditu koji je predmet spora Primjer 025. – Primjer tužbe radi isplate temeljem Ugovora o dugoročnom nenamjenskom gotovinskom kreditu – Primjer II Primjer 026. – Primjer tužbe radi isplate na ime Ugovora o uslugama i Ugovora o plaćanju unaprijed za usluge Primjer Ugovora o uslugama i Ugovora o plaćanju unaprijed za usluge koji su predmet spora Primjer 027. – Primjer tužbe radi isplate na ime Ugovora o turističkom paket aranžmanu Primjer 028. – Primjer tužbe radi isplate na ime bjanko zadužnice Primjer 029. – Primjer tužbe radi isplate na ime bjanko zadužnice – Primjer II Primjer 030. - Primjer tužbe radi isplate s prijedlogom radi donošenja privremene mjere Primjer 031. – Primjer tužbe radi isplate na ime Ugovora o izvođenju građevinskih radova Primjer ugovora o izvođenju građevinskih radova koji je predmet spora Primjer 032. – Primjer tužbe radi isplate po osnovu obavljenih veterinarskih usluga Primjer 033. – Primjer tužbe radi isplate naknade vodoopskrbe i odvodnje temeljem čl. 84. stavak 2. i 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i člankom 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Članak 9. i 41. st. 2 - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) TUŽBE III ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA - „Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14. - Primjer 001. – Primjer tužbe radi utvrđenja stjecanja prava posjeda (Članak 16. st. 1. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) Primjer 002. – Primjer tužbe zbog smetanja posjeda prava stvarne služnosti (Članak 16. u vezi s čl. 22. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) Primjer 003. – Primjer tužbe zbog smetanja posjeda prava stvarne služnosti (Članak 16. u vezi s čl. 22. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) Primjer II Primjer 004. – Primjer tužbe radi utvrđenja da je posjed prešao na nasljednika (Članak 17. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) Primjer 005. – Primjer tužbe posjednika radi smetanja posjeda (Članak 21 - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) Primjer 006. – Primjer tužbe zbog smetanja posjeda nekretnina neposrednog posjednika od strane posrednog posjednika (Članak 21 i 22 - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) Primjer 007. – Primjer tužbe vlasnika zbog smetanja posjeda - Članak 21 i 22 - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) Primjer 008. – Primjer tužbe zbog smetanja posjeda dvorišta (Članak 21 i 22 - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14) Primjer 009. – Primjer tužbe radi smetanja posjeda Primjer 010. – Primjer tužbe radi smetanja posjeda –Primjer II Primjer 0

Knjižara - Sve knjige Ostala pravna područja Pravo Vizura d.o.o.

Česta pitanja

Koji su Načini plaćanja?

- Kreditnom ili debitnom karticom
- Pouzećem – plaćanje po primitku paketa direktno djelatniku pošte
- Virmanom (uplata na žiro račun) -plaćanje Internet bankarstvom, uplatnicom u pošti, banci

Koliki su troškovi poštarine i koji je rok isporuke?

Iznos narudžbe (vrijednost košarice) i troškovi slanja na adrese u Republici Hrvatskoj
Do 150,00 € -> 7,00 €
Iznad 150,00 € -> Gratis
Iznos narudžbe (vrijednost košarice) i troškovi slanja u inozemstvo
Do 26,54 € -> 20,97 €
Za svakih slijedećih 26,54 € vrijednosti košarice (do maksimalne vrijednosti košarice 132,72 €) dodaje se 5,30 €
Od 132,72 € vrijednosti košarice nadalje trošak dostave iznosi 46,18 €
Rok isporuke je od 14 do 30 radnih dana (u radne dane ne spadaju vikendi, blagdani i državni praznici).
U slučaju nepredviđene situacije, rok dostave može se produljiti, ali o tome ćete biti naknadno obaviješteni (mailom ili telefonski).

Da li je moguće osobno preuzimanje naručenih knjiga na adresi?

Kada su knjige dostupne, moguće je osobno preuzimanje knjiga na adresi ureda Ivane Brlić Mažuranić 72 (Malešnica), 10090 Zagreb uz obaveznu prethodnu najavu na telefon 00385 (0)1 3731 748.

Trebate pomoć oko kupovine putem naše internet stranice www.strucnaknjizara.com?

Slobodno nas kontaktirajte putem naše e-mail adrese: info@strucnaknjizara.com ili telefonski na broj: 00385 (0)1 3731 748.
Ako se ne snalazite ili ne želite naručiti knjige preko internet trgovine, slobodno nam pošaljite direktan upit/narudžbu na e-mail na info@strucnaknjizara.com.
Za narudžbu su potrebni sljedeći podaci:
Točan naslov željene knjige i količina,
ime i prezime,
adresa dostave,
e-mail adresa i
telefonski broj.

Prikaži sve pojedinosti